4,53 zł
-5,62% -0,27 zł
BIOTON SA (BIO)

Komunikaty spółki - BIOTON

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego i raportu rocznego skonsolidowanego za 2017 rok
Terminarz publikacji raportów okresowych BIOTON S.A. w roku 2018
Treść uchwał NWZ BIOTON S.A., które odbyło się w dniu 12.01.2018 r.
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ 12.01.2018 r.
Zawiadomienie Perfect Trend Ventures Limited o przekroczeniu 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów w BIOTON S.A. na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Podjęcie decyzji w sprawie działań związanych z zaangażowaniem w spółkę zależną SciGen Ltd.
Powołanie osoby zarządzającej BIOTON S.A.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych BIOTON S.A
OGŁOSZENIE ZARZĄDU BIOTON SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ)
Dokonanie odpisu aktualizującego dotyczącego SciGen Ltd z siedzibą w Singapurze
Zamknięcie transakcji umowy sprzedaży udziałów i wierzytelności.
Spłata umowy pożyczki zawartej pomiędzy Bioton S.A. i Uniapek S.A.
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego „rozszerzonego” raportu okresowego Spółki za III kwartał 2017
Rezygnacja osoby nadzorującej BIOTON S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl