4,5300 zł
-2,48% -0,1150 zł
BIOTON SA (BIO)

Komunikaty spółki - BIOTON

Odpowiedzi na pytania do Zarządu Bioton S.A. złożone przez akcjonariusza AIS 2 Investment Sp. z o.o.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. w dniu 19 czerwca 2020 r.
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ 19 czerwca 2020 r.
Zmiana porządku obrad ZWZ Bioton S.A. zwołanego na dzień 19.06.2020 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bioton S.A.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Bioton S.A.
Powołanie Członka Zarządu na kolejną kadencję
Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego Spółki za I kwartał 2020 r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja o wstępnych szacunkach wyników finansowych dokonanych w toku prac nad raportem okresowym.
Postanowienie o oddaleniu zażalenia Bioton S.A. na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych
Oddalenie powództwa AIS Investment 2 Sp. z o.o. przeciwko Bioton S.A. przez Sąd Okręgowy w Warszawie
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.