3,9800 zł
0,51% 0,0200 zł
BIOTON SA (BIO)

Akcjonariat - BIOTON

Dane ogólne

Kapitalizacja: 341 739 516 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 85 864 200 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71 935 098
Liczba głosów na WZA: 85 864 200 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,78%
Kapitał akcyjny: 1 717 284 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71 935 098
Cena nominalna akcji: 20,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,78%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 16,22%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Yifan Pharmaceutical Co, Ltd poprzez Dongren Singapore PTE Ltd i Perfect Trend Venture Limited 27 175 708 (31,64%) 27 175 708 (31,64%) 2019-10-29 -
Bimeda Holding Ltd. 11 303 704 (13,16%) 11 303 704 (13,16%) 2015-07-28 -
Jiman Zhu poprzez Brokton Investments sp. z o.o. 9 800 000 (11,41%) 9 800 000 (11,41%) 2016-11-30 -
Troqueera Enterprises Ltd. 8 480 570 (9,87%) 8 480 570 (9,87%) 2014-02-13 -
Wang Yanming 5 730 054 (6,67%) 5 730 054 (6,67%) 2015-07-30 -
Ais Investment 2 sp. z o.o. 5 151 852 (6,00%) 5 151 852 (6,00%) 2015-07-21 -
Cui Wenjun poprzez Dongren Investment Co. Ltd. i UniApek SA 4 293 210 (5,00%) 4 293 210 (5,00%) 2019-10-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykonanie warrantów subskrypcyjnych 284 474 459
0,20 6 025 305 201
1 205 061 040,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-28
2011-11-23
seria I - za akcje BioPartners Holding AG 81 489 729
183 351 890,25
0,20 2,25 2 721 902 805
544 380 561,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-20
2007-05-09
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria AB 165 679 888
0,20 8 586 416 312
1 717 283 262,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-13
2013-09-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria AA 33 951 250
0,20 8 420 736 424
1 684 147 284,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-13
2013-09-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria AB 1 084 320 112
0,20 8 386 785 174
1 677 357 034,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-11
seria F - Prokom Investments 8 500 000
1,00 188 600 934
188 600 934,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-06-21
2006-06-06
2006-06-29
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria AA 516 057 736
0,20 7 302 465 062
1 460 493 012,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-29
2012-05-23
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria AA 63 291 139
0,20 6 786 407 326
1 357 281 465,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-20
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria AA 94 614 264
18 922 852,80
0,20 0,20 6 723 116 187
1 344 623 237,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-06
2012-01-25
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria AA 603 196 722
0,20 6 628 501 923
1 325 700 384,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-05
seria K - Marvel Bioscience Ltd. za 50 proc. udziałów w Nong Investment Ltd 32 619 428
34 250 399,40
0,20 1,05 3 026 712 233
605 342 446,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-20
2008-05-26
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2004-06-30 95 015 500
95 015 500,00
1,00 1,00 95 015 500
95 015 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-10-22
2004-08-02
2005-03-31
seria B - subskrypcja prywatna 2004-08-06 66 766 497
66 766 497,00
1,00 1,00 161 781 997
161 781 997,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-10-22
2004-08-17
2006-02-15
seria C - subskrypcja publiczna 2004-09-21 16 000 000
44 000 000,00
1,00 2,75 177 781 997
177 781 997,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-10-22
2005-03-17
2005-03-31
seria D - akcjonariusze Scitech Genetics kapitał docelowy 2005-11-28 298 358
2 873 187,54
1,00 9,63 178 080 355
178 080 355,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-04-21
2006-03-28
2006-06-02
seria E - Prokom Investments kapitał docelowy 2006-01-05 2 020 579
20 205 790,00
1,00 10,00 180 100 934
180 100 934,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-26
2006-04-19
2006-06-02
split 1:5 2006-05-26
0,20 943 004 670
188 600 934,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-06-13
2006-06-20
seria G - prawo poboru 5:9 2006-05-26 1 697 408 406
356 455 765,26
0,20 0,21 2 640 413 076
528 082 615,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-07
2006-08-16
2006-08-30
seria H - oferta menedżerska 2006-06-30 39 606 195
7 921 239,00
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - inwestorzy kwalifikowani 2007-12-17 272 190 000
244 971 000,00
0,20 0,90 2 994 092 805
598 818 561,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2008-01-11
seria L - Amestor Ltd. zakup Tricel S.A. 2008-02-29 33 082 033
35 066 954,98
0,20 1,06 3 059 794 266
611 958 853,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-20
2008-05-26
seria P za warranty subskrypcyjne; pracownicy spółki 2009-04-06 6 000 000
1 200 000,00
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O za warranty subskrypcyjne, członkowie zarządu Bioton SA 2009-04-06 132 400 000
26 480 000,00
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N za warranty subskrypcyjne 2009-04-06 483 206 610
96 641 322,00
0,20 0,20 3 843 000 876
768 600 175,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-06

2009-05-04
seria M - subskrypcja prywatna 2009-04-06 300 000 000
60 000 000,00
0,20 0,20 3 359 794 266
671 958 853,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-06
2009-04-28
2009-05-04
seria S - Chione Limited kapitał docelowy, za warranty subskrypcyjne 2009-04-21 134 870 120
0,20 4 445 376 196
889 075 239,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-29
2009-05-07
2009-05-29
seria R - subskrypcja prywatna kapitał docelowy, za warranty subskrypcyjne 2009-04-21 467 505 200
0,20 4 310 506 076
862 101 215,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-29
2009-05-07
2009-05-29
seria T - Ryszard Krauze kapitał decelowy, za warranty subskrypcyjne 2009-06-30 250 000 000
50 000 000,00
0,20 0,20 4 695 376 196
939 075 239,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-11-03
2009-09-15
2009-11-03
seria U za warranty subskrypcyjne 2009-10-16 595 000 000
119 000 000,00
0,20 0,20 5 290 376 196
1 058 075 239,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-11
2010-01-05
seria W - subskrypcja prywatna za 4,48 proc. akcji SciGen Ltd. 2010-05-07 89 474 460
19 684 381,20
0,20 0,22 5 379 850 656
1 075 970 131,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-15
2010-10-13
seria Z - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2010-05-25 454 545 454
99 999 999,88
0,20 0,22
KDPW:
KRS:
GPW:


seria Y - Chione Limited za imienne warranty subskrypcyjne 2011-02-25 100 000 000
20 000 000,00
0,20 0,20 5 479 850 656
1 095 970 131,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-04
2011-05-04
seria A1 - subskrypcja prywatna płatności na rzecz Troqueera Enterprises Limited 2011-09-22 260 980 086
52 196 017,20
0,20 0,20 5 740 830 742
1 148 166 148,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-30
2011-10-20
seria AA - Troqueera Enterprises Limited za imienne warranty subskrypcyjne 2011-10-19 1 595 585 570
319 117 114,00
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria AB - Troqueera Enterprises Limited za warranty subskrypcyjne 2012-12-03 1 250 000 000
250 000 000,00
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-12-21

seria AC - subskrypcja prywatna 2013-09-30 3 688
737,60
0,20 0,20 8 586 420 000
1 717 284 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-09
scalenie akcji 100:1 2013-09-30
20,00 85 864 200
1 717 284 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-12
renumeracja akcji: seria A 2013-09-30
20,00 20,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2013-12-18 3 960 000
20,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wang Jia Wei 248 433 (-9 997 489) 0,29 (-11,64) 248 433 (-9 997 489) 0,29 (-11,64) 2019-10-30
Wang Jia Wei bezpośrednio i poprzez Perfect Trend Ventures Ltd. 10 245 922 11,93 10 245 922 11,93 2019-08-26
Cui Wenjun poprzez Dongren Investment Co. Ltd., Dongren Singapore PTE Ltd., UniApek 21 282 499 (87 500) 24,79 (0,11) 21 282 499 (87 500) 24,79 (0,11) 2019-08-26
Kong Dezhao poprzez Perfect Trend Ventures Ltd. 0 (-10 186 419) 0,00 (-11,86) 0 (-10 186 419) 0,00 (-11,86) 2019-08-25
Cui Wenjun poprzez Dongren Investment Co. Ltd. of Ningbo Free Trade Zone i UniApek; NWZ 21 194 999 (4 225 730) 24,68 (4,92) 21 194 999 (4 225 730) 24,68 (4,92) 2019-07-19
Cui Wenjun poprzez Dongren Investment Co. Ltd. of Ningbo Free Trade Zone i UniApek; NWZ 16 969 269 (1 193 561) 19,76 (1,39) 16 969 269 (1 193 561) 19,76 (1,39) 2018-01-12
Kong Dezhao poprzez Perfect Trend Ventures Ltd. 10 186 419 (1 600 000) 11,86 (1,86) 10 186 419 (1 600 000) 11,86 (1,86) 2017-12-15
Kong Dezhao poprzez Perfect Trend Ventures Ltd. 8 586 419 10,00 8 586 419 10,00 2016-11-30
Jiman Zhu poprzez Biotech Investments BV 9 800 000 (30 229) 11,41 (0,04) 9 800 000 (30 229) 11,41 (0,04) 2016-09-28
Brokton Investments sp. z o.o. 0 (-9 800 000) 0,00 (-11,41) 0 (-9 800 000) 0,00 (-11,41) 2016-09-03
Jubo Liu poprzez NovoTek Pharmaceuticals Ltd iMerrylake International Ltd 0 (-15 775 708) 0,00 (-18,37) 0 (-15 775 708) 0,00 (-18,37) 2016-07-28
Cui Wenjun poprzez Dongren Investment Co. Ltd. of Ningbo Free Trade Zone i UniApek 15 775 708 18,37 15 775 708 18,37 2016-07-28
Brokton Investments sp. z o.o. WZA 9 800 000 11,41 9 800 000 11,41 2016-02-22
Jubo Liu poprzez NovoTek Pharmaceuticals Ltd iMerrylake International Ltd 15 775 708 (6 586 912) 18,37 (7,67) 15 775 708 (6 586 912) 18,37 (7,67) 2015-11-13
Jubo Liu poprzez NovoTek Pharmaceuticals Ltd iMerrylake International Ltd 9 188 796 (3 230 000) 10,70 (3,77) 9 188 796 (3 230 000) 10,70 (3,77) 2015-09-09
Jiman Zhu poprzez Millionview – Brokton Investments sp. z o.o. 9 769 771 (5 060 048) 11,37 (5,89) 9 769 771 (5 060 048) 11,37 (5,89) 2015-08-26
Jubo Liu poprzez NovoTek Pharmaceuticals Ltd iMerrylake International Ltd 5 958 796 6,93 5 958 796 6,93 2015-08-20
Jiman Zhu poprzez Millionview – Brokton Investments sp. z o.o. 4 709 723 5,48 4 709 723 5,48 2015-08-19
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 1 977 431 (-2 484 999) 2,30 (-2,89) 1 977 431 (-2 484 999) 2,30 (-2,89) 2015-08-13
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 4 462 430 (-1 110 785 872) 5,19 (-7,79) 4 462 430 (-1 110 785 872) 5,19 (-7,79) 2015-07-30
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 874 655 (113 000) 1,01 (0,13) 874 655 (113 000) 1,01 (0,13) 2015-07-28
Altus SA 761 655 (-3 773 130) 0,88 (-4,40) 761 655 (-3 773 130) 0,88 (-4,40) 2015-07-21
Altus SA 4 534 785 (2 221 000) 5,28 (2,59) 4 534 785 (2 221 000) 5,28 (2,59) 2015-07-15
Bimeda Holding Ltd. 5 151 852 5,99 5 151 852 5,99 2015-07-13
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 313 785 (-1 980 246) 2,69 (-2,31) 2 313 785 (-1 980 246) 2,69 (-2,31) 2015-07-13
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 294 031 5,00 4 294 031 5,00 2015-02-05
Troqueera Enterprises Ltd. 10 080 570 (-977 864 190) 11,74 (-0,03) 10 080 570 (-977 864 190) 11,74 (-0,03) 2014-02-12
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 1 115 248 302 (1 104 095 819) 12,98 1 115 248 302 (1 104 095 819) 12,98 2013-09-06
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 11 152 483 (1 000 665) 12,98 (1,16) 11 152 483 (1 000 665) 12,98 (1,16) 2013-09-06
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 10 151 818 (-40 666) 11,82 (-0,05) 10 151 818 (-40 666) 11,82 (-0,05) 2013-09-06
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 10 192 484 (-1 009 055 819) 11,87 10 192 484 (-1 009 055 819) 11,87 2013-09-06
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 1 019 248 303 (-95 999 999) 11,87 (-1,11) 1 019 248 303 (-95 999 999) 11,87 (-1,11) 2013-09-06
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 1 115 248 302 12,98 (-0,31) 1 115 248 302 12,98 (-0,31) 2013-09-06
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 1 115 248 302 13,29 (0,31) 1 115 248 302 13,29 (0,31) 2013-08-26
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 1 115 248 302 (-257 323 929) 12,98 (-3,38) 1 115 248 302 (-257 323 929) 12,98 (-3,38) 2013-08-26
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 1 372 572 231 (-191 370 259) 16,36 (-2,28) 1 372 572 231 (-191 370 259) 16,36 (-2,28) 2013-08-21
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 1 563 942 490 (143 519 717) 18,64 (-0,81) 1 563 942 490 (143 519 717) 18,64 (-0,81) 2013-06-27
Troqueera Enterprises Ltd. 987 944 760 11,77 (0,27) 987 944 760 11,77 (0,27) 2013-01-25
Troqueera Enterprises Ltd. 987 944 760 11,50 987 944 760 11,50 2013-01-25
Troqueera Enterprises Ltd. 987 944 760 (978 065 313) 11,50 987 944 760 (978 065 313) 11,50 2013-01-25
Troqueera Enterprises Ltd. 9 879 447 (-982 565 313) 11,50 (-0,33) 9 879 447 (-982 565 313) 11,50 (-0,33) 2013-01-25
Troqueera Enterprises Ltd. 992 444 760 (-311 915 422) 11,83 (-3,72) 992 444 760 (-311 915 422) 11,83 (-3,72) 2013-01-18
Troqueera Enterprises Ltd. 1 304 360 182 (681 320 112) 15,55 (8,13) 1 304 360 182 (681 320 112) 15,55 (8,13) 2013-01-14
Troqueera Enterprises Ltd. 623 040 070 7,42 (-1,11) 623 040 070 7,42 (-1,11) 2012-06-20
Troqueera Enterprises Ltd. 623 040 070 (-193 080 495) 8,53 (-2,64) 623 040 070 (-193 080 495) 8,53 (-2,64) 2012-06-20
Troqueera Enterprises Ltd. 816 120 565 (-200 000 000) 11,17 (-2,74) 816 120 565 (-200 000 000) 11,17 (-2,74) 2012-05-28
Troqueera Enterprises Ltd. 1 016 120 565 (350 557 736) 13,91 (4,80) 1 016 120 565 (350 557 736) 13,91 (4,80) 2012-05-23
Troqueera Enterprises Ltd. 665 562 829 (63 291 139) 9,11 (0,16) 665 562 829 (63 291 139) 9,11 (0,16) 2012-05-15
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 765 970 0,01 (0,01) 765 970 0,01 (0,01) 2012-05-15
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 765 970 0,00 765 970 0,00 2012-05-15
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 765 970 0,00 765 970 0,00 2012-05-15
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 765 970 (758 311) 0,00 765 970 (758 311) 0,00 2012-05-15
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 7 659 (-758 311) 0,00 (-0,01) 7 659 (-758 311) 0,00 (-0,01) 2012-05-15
Grelowski Maciej 600 000 0,00 600 000 0,00 2012-05-15
Grelowski Maciej 600 000 0,00 600 000 0,00 2012-05-15
Grelowski Maciej 600 000 0,00 600 000 0,00 2012-05-15
Grelowski Maciej 600 000 (594 000) 0,00 600 000 (594 000) 0,00 2012-05-15
Grelowski Maciej 6 000 (-5 994 000) 0,00 (-0,08) 6 000 (-594 000) 0,00 2012-05-15
Grelowski Maciej 6 000 000 (5 400 000) 0,08 (0,07) 600 000 0,00 (-0,01) 2012-05-15
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 1 420 422 773 19,45 (2,52) 1 420 422 773 19,45 (2,52) 2012-03-31
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 1 420 422 773 16,93 (-6,64) 1 420 422 773 16,93 (-6,64) 2012-03-31
Troqueera Enterprises Ltd. 602 271 690 8,95 (0,08) 602 271 690 8,95 (0,08) 2012-02-10
Troqueera Enterprises Ltd. 602 271 690 8,87 (0,63) 602 271 690 8,87 (0,63) 2012-02-10
Troqueera Enterprises Ltd. 602 271 690 (-105 000 000) 8,24 (-2,28) 602 271 690 (-105 000 000) 8,24 (-2,28) 2012-02-10
Troqueera Enterprises Ltd. 707 271 690 10,52 (-0,15) 707 271 690 10,52 (-0,15) 2012-01-30
Troqueera Enterprises Ltd. 707 271 690 (94 614 264) 10,67 (1,43) 707 271 690 (94 614 264) 10,67 (1,43) 2012-01-30
Troqueera Enterprises Ltd. 612 657 426 (-120 000 000) 9,24 (-1,81) 612 657 426 (-120 000 000) 9,24 (-1,81) 2012-01-13
Troqueera Enterprises Ltd. 732 657 426 (-119 924 471) 11,05 (-3,10) 732 657 426 (-119 924 471) 11,05 (-3,10) 2012-01-12
Troqueera Enterprises Ltd. 852 581 897 14,15 (1,29) 852 581 897 14,15 (1,29) 2011-12-29
Troqueera Enterprises Ltd. 852 581 897 (217 096 336) 12,86 (2,32) 852 581 897 (217 096 336) 12,86 (2,32) 2011-12-29
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 420 422 773 23,57 (2,15) 1 420 422 773 23,57 (2,15) 2011-12-22
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 420 422 773 21,42 (0,30) 1 420 422 773 21,42 (0,30) 2011-12-22
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 420 422 773 21,12 (0,19) 1 420 422 773 21,12 (0,19) 2011-12-22
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 420 422 773 20,93 (1,48) 1 420 422 773 20,93 (1,48) 2011-12-22
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 420 422 773 (119 924 471) 19,45 (-4,28) 1 420 422 773 (119 924 471) 19,45 (-4,28) 2011-12-22
Troqueera Enterprises Ltd. 635 485 561 (386 100 386) 10,54 (6,41) 635 485 561 (386 100 386) 10,54 (6,41) 2011-12-12
Troqueera Enterprises Ltd. 249 385 175 (-296 069 370) 4,13 (-4,92) 249 385 175 (-296 069 370) 4,13 (-4,92) 2011-12-08
Troqueera Enterprises Ltd. 545 454 545 9,05 545 454 545 9,05 2011-11-23
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 300 498 302 23,73 (1,08) 1 300 498 302 23,73 (1,08) 2010-10-14
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 300 498 302 22,65 (1,07) 1 300 498 302 22,65 (1,07) 2010-10-14
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 300 498 302 21,58 (-2,59) 1 300 498 302 21,58 (-2,59) 2010-10-14
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 300 498 302 (-135 950 000) 24,17 (-2,53) 1 300 498 302 (-135 950 000) 24,17 (-2,53) 2010-10-14
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i MD Investment SA 1 436 448 302 (-35 000 000) 26,70 (-1,11) 1 436 448 302 (-35 000 000) 26,70 (-1,11) 2010-10-04
Wilski, Krzysztof Jan 362 487 0,00 362 847 (360) 0,00 2010-08-31
Gricuk Paweł 2 100 000 0,03 (-0,01) 2 100 000 0,03 (-0,01) 2010-08-31
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 471 448 302 27,81 (0,46) 1 471 448 302 27,81 (0,46) 2010-07-01
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 471 448 302 (-56 721 830) 27,35 (-1,53) 1 471 448 302 (-56 721 830) 27,35 (-1,53) 2010-07-01
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 528 170 132 (56 721 830) 28,88 (1,07) 1 528 170 132 (56 721 830) 28,88 (1,07) 2010-06-18
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 471 448 302 (-47 800 000) 27,81 (-0,90) 1 471 448 302 (-47 800 000) 27,81 (-0,90) 2010-03-01
Polaris Finance BV wraz z Bithell Holdings Ltd 322 978 426 5,62 (0,26) 322 978 426 5,62 (0,26) 2009-12-11
Polaris Finance BV wraz z Bithell Holdings Ltd 322 978 426 5,36 (0,49) 322 978 426 5,36 (0,49) 2009-12-11
Polaris Finance BV wraz z Bithell Holdings Ltd 322 978 426 4,87 (-1,23) 322 978 426 4,87 (-1,23) 2009-12-11
Polaris Finance BV wraz z Bithell Holdings Ltd 322 978 426 6,10 (0,10) 322 978 426 6,10 (0,10) 2009-12-11
Polaris Finance BV wraz z Bithell Holdings Ltd 322 978 426 6,00 (0,11) 322 978 426 6,00 (0,11) 2009-12-11
Polaris Finance BV wraz z Bithell Holdings Ltd 322 978 426 (100 000 000) 5,89 (1,15) 322 978 426 (100 000 000) 5,89 (1,15) 2009-12-11
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 519 248 302 (50 000 000) 28,71 (0,94) 1 519 248 302 (50 000 000) 28,71 (0,94) 2009-12-11
Polaris Finance BV wraz z Bithell Holdings Ltd 222 978 426 4,74 222 978 426 4,74 2009-11-16
Polaris Finance BV wraz z Bithell Holdings Ltd 222 978 426 (-83 000 000) 4,74 (-2,14) 222 978 426 (-83 000 000) 4,74 (-2,14) 2009-11-03
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 469 248 302 27,77 (-3,52) 1 469 248 302 27,77 (-3,52) 2009-09-15
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 469 248 302 (250 000 000) 31,29 (3,87) 1 469 248 302 (250 000 000) 31,29 (3,87) 2009-09-15
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 765 970 0,01 765 970 0,01 2009-08-31
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 765 970 0,01 765 970 0,01 2009-08-31
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 765 970 0,01 765 970 0,01 2009-08-31
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 765 970 0,01 765 970 0,01 2009-08-31
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 765 970 0,01 765 970 0,01 2009-08-31
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 765 970 0,01 765 970 0,01 2009-08-31
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 765 970 0,01 765 970 0,01 2009-08-31
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 765 970 (385 000) 0,01 (0,01) 765 970 (385 000) 0,01 (0,01) 2009-08-31
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 219 248 302 27,42 (1,46) 1 219 248 302 27,42 2009-05-12
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 219 248 302 (200 000 000) 25,96 (3,04) 1 219 248 302 (200 000 000) 27,42 (4,50) 2009-05-12
Wilski, Krzysztof Jan 362 487 0,00 362 487 0,00 2009-05-07
Wilski, Krzysztof Jan 362 487 0,00 362 487 0,00 2009-05-07
Wilski, Krzysztof Jan 362 487 0,00 362 487 0,00 2009-05-07
Wilski, Krzysztof Jan 362 487 0,00 (-0,01) 362 487 0,00 (-0,01) 2009-05-07
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 380 970 0,00 (-0,01) 380 970 0,00 (-0,01) 2009-05-07
Polaris Finance BV 305 978 426 6,88 (0,37) 305 978 426 6,88 2009-05-07
Polaris Finance BV 305 978 426 6,51 (-2,59) 305 978 426 6,88 (-2,22) 2009-05-07
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 019 248 302 22,92 (-7,41) 1 019 248 302 22,92 (-7,41) 2009-05-07
Gricuk Paweł 2 100 000 0,04 2 100 000 0,04 2009-05-07
Gricuk Paweł 2 100 000 0,04 (0,01) 2 100 000 0,04 (0,01) 2009-05-07
Gricuk Paweł 2 100 000 0,03 2 100 000 0,03 2009-05-07
Gricuk Paweł 2 100 000 0,03 (-0,03) 2 100 000 0,03 (-0,03) 2009-05-07
Wilski, Krzysztof Jan 362 487 0,01 362 487 0,01 2009-04-28
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 380 970 0,01 380 970 0,01 2009-04-28
Polaris Finance BV 305 978 426 9,10 (-0,90) 305 978 426 9,10 (-0,90) 2009-04-28
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 019 248 302 30,33 (-2,98) 1 019 248 302 30,33 (-2,98) 2009-04-28
Gricuk Paweł 2 100 000 0,06 (-0,01) 2 100 000 0,06 (-0,01) 2009-04-28
Grelowski Maciej 600 000 0,01 600 000 0,01 2009-03-31
Grelowski Maciej 600 000 0,01 600 000 0,01 2009-03-31
Grelowski Maciej 600 000 0,01 600 000 0,01 2009-03-31
Grelowski Maciej 600 000 0,01 600 000 0,01 2009-03-31
Grelowski Maciej 600 000 0,01 600 000 0,01 2009-03-31
Grelowski Maciej 600 000 0,01 (0,01) 600 000 0,01 (0,01) 2009-03-31
Grelowski Maciej 600 000 0,00 (-0,01) 600 000 0,00 (-0,01) 2009-03-31
Grelowski Maciej 600 000 0,01 600 000 0,01 2009-03-31
Wilczęga Adam 0 (-3 047 670) 0,00 (-0,11) 0 (-3 047 670) 0,00 (-0,11) 2008-10-30
Polaris Finance BV 305 978 426 10,00 305 978 426 10,00 2008-05-19
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 019 248 302 (-119 349 691) 33,31 (-4,71) 1 019 248 302 (-119 349 691) 33,31 (-4,71) 2008-05-19
Nihonswi AG 153 441 055 (1 000 000) 5,01 (0,03) 153 441 055 (1 000 000) 5,01 (0,03) 2008-05-16
Nihonswi AG 152 441 055 (-2 558 945) 4,98 (-0,71) 152 441 055 (-2 558 945) 4,98 (-0,71) 2008-05-16
Wilski, Krzysztof Jan 362 487 (147 987) 0,01 (0,01) 362 487 (147 987) 0,01 (0,01) 2008-02-29
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 138 597 993 38,02 (0,81) 1 138 597 993 38,02 (0,81) 2007-12-21
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 138 597 993 (88 888 888) 37,21 (-1,35) 1 138 597 993 (88 888 888) 37,21 (-1,35) 2007-12-21
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 049 709 105 (34 657 039) 38,56 (0,12) 1 049 709 105 (34 657 039) 38,56 (0,12) 2007-09-06
Wilski, Krzysztof Jan 214 500 0,00 214 500 0,00 2007-02-26
Wilski, Krzysztof Jan 214 500 0,00 214 500 0,00 2007-02-26
Wilski, Krzysztof Jan 214 500 0,00 214 500 0,00 2007-02-26
Wilczęga Adam 3 047 670 0,11 (0,01) 3 047 670 0,11 (0,01) 2007-02-26
Wilczęga Adam 3 047 670 0,10 (-0,01) 3 047 670 0,10 (-0,01) 2007-02-26
Wilczęga Adam 3 047 670 0,11 3 047 670 0,11 2007-02-26
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 380 970 0,01 380 970 0,01 2007-02-26
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 380 970 0,01 380 970 0,01 2007-02-26
Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina 380 970 0,01 380 970 0,01 2007-02-26
Gricuk Paweł 2 100 000 0,07 2 100 000 0,07 2007-02-26
Gricuk Paweł 2 100 000 0,07 2 100 000 0,07 2007-02-26
Gricuk Paweł 2 100 000 0,07 2 100 000 0,07 2007-02-26
Petelicki Sławomir 10 000 0,00 10 000 0,00 2006-12-08
Petelicki Sławomir 10 000 (-1 048 723) 0,00 (-0,04) 10 000 (-1 048 723) 0,00 (-0,04) 2006-12-08
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 015 052 066 38,44 (1,15) 1 015 052 066 38,44 (1,15) 2006-12-06
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 015 052 066 (-91 064 000) 37,29 (-4,60) 1 015 052 066 (-91 064 000) 37,29 (-4,60) 2006-12-06
Petelicki Sławomir 1 058 723 0,04 1 058 723 0,04 2006-11-14
Nihonswi AG 155 000 000 5,69 (0,52) 155 000 000 5,69 (0,52) 2006-10-12
Nihonswi AG 155 000 000 5,17 (0,11) 155 000 000 5,17 (0,11) 2006-10-12
Nihonswi AG 155 000 000 5,06 (-0,81) 155 000 000 5,06 (-0,81) 2006-10-12
Nihonswi AG 155 000 000 (35 819 900) 5,87 (1,36) 155 000 000 (35 819 900) 5,87 (1,36) 2006-10-12
Nihonswi AG 119 180 100 (48 980 100) 4,51 (-2,93) 119 180 100 (48 980 100) 4,51 (-2,93) 2006-08-21
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 106 116 066 (-22 000 000) 41,89 (-0,83) 1 106 116 066 (-22 000 000) 41,89 (-0,83) 2006-08-21
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 1 128 116 066 (725 217 471) 42,72 1 128 116 066 (725 217 471) 42,72 2006-08-01
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 402 898 595 (22 000 000) 42,72 (2,33) 402 898 595 (22 000 000) 42,72 (2,33) 2006-07-11
Nihonswi AG 70 200 000 7,44 (4,79) 70 200 000 7,44 (4,79) 2006-07-06
Nihonswi AG 70 200 000 (-400 000) 2,65 (-4,83) 70 200 000 (-400 000) 2,65 (-4,83) 2006-07-06
Bank Austria Creditanstalt AG 44 891 470 (-2 960 350) 4,76 (-0,31) 44 891 470 (-2 960 350) 4,76 (-0,31) 2006-06-28
Bank Austria Creditanstalt AG 47 851 820 5,07 (5,07) 47 851 820 5,07 (5,07) 2006-06-27
Nihonswi AG 70 600 000 (45 630 901) 7,48 (-6,38) 70 600 000 (45 630 901) 7,48 (-6,38) 2006-06-26
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 380 898 595 (-66 056 395) 40,39 (-7,00) 380 898 595 (-66 056 395) 40,39 (-7,00) 2006-06-22
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 446 954 990 (357 563 992) 47,39 446 954 990 (357 563 992) 47,39 2006-06-06
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 89 390 998 (6 479 421) 47,39 (1,36) 89 390 998 (6 479 421) 47,39 (1,36) 2006-06-06
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 82 911 577 46,03 (2,07) 82 911 577 46,03 (2,07) 2006-04-19
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 82 911 577 (2 020 579) 43,96 (-6,04) 82 911 577 (2 020 579) 43,96 (-6,04) 2006-04-19
Bank Austria Creditanstalt AG 0 (-20 000 000) 0,00 (-12,36) 0 (-20 000 000) 0,00 (-12,36) 2005-12-06
Nihonswi AG 24 969 099 13,86 (0,63) 24 969 099 13,86 (0,63) 2004-08-17
Nihonswi AG 24 969 099 (-99 876 396) 13,23 24 969 099 (-99 876 396) 13,23 2004-08-17
Nihonswi AG 124 845 495 (99 876 396) 13,23 (-2,20) 124 845 495 (99 876 396) 13,23 (-2,20) 2004-08-17
Nihonswi AG 24 969 099 15,43 (1,39) 24 969 099 15,43 (1,39) 2004-08-17
Nihonswi AG 24 969 099 14,04 24 969 099 14,04 2004-08-17
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 80 890 998 50,00 (4,50) 80 890 998 50,00 (4,50) 2004-08-17
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 80 890 998 45,50 80 890 998 45,50 2004-08-17
Bank Austria Creditanstalt AG 20 000 000 12,36 (1,12) 20 000 000 12,36 (1,12) 2004-08-17
Bank Austria Creditanstalt AG 20 000 000 11,24 20 000 000 11,24 2004-08-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-01-13 Split 100:1
2006-06-30 Prawo poboru 5:9
2006-06-23 Split 1:5
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.