24,0000 zł
2,56% 0,6000 zł
BEST SA (BST)

Komunikaty spółki - BEST

Wyniki finansowe
Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w okresie trzech kwartałów 2019 r. oraz samym trzecim kwartale 2019 r.
Rozpoczęcie działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za pierwsze półrocze 2019 roku.
Rejestracja zmian Statutu BEST S.A.
Informacja o transakcjach na obligacjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Informacja o transakcjach na obligacjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w pierwszym półroczu 2019 r. oraz samym drugim kwartale 2019 r.
Informacja dotycząca zmiany polityki informacyjnej w zakresie portfeli wierzytelności nabywanych przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BEST S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku
Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
Informacja o powołaniu osób zarządzających
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.