18,0000 zł
1,12% 0,2000 zł
BEST SA (BST)

Komunikaty spółki - BEST

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2020-2021
Przekazanie dokumentacji przedstawianej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BEST S.A.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
Przedłużenie terminu zakończenia działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok; zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2020 roku
Aktualizacja wartości portfeli wierzytelności
Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w przedmiocie rozpoczęcia skupu obligacji własnych
Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w pierwszym kwartale 2020 roku.
Informacja o transakcjach na obligacjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w okresie czterech kwartałów 2019 r. oraz samym czwartym kwartale 2019 r.
Rezygnacja Członka Zarządu
BEST 1,12% 18,00
2020-06-03 13:40:55

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto/pokrycia straty netto osiągniętego/ej w 2019 r.

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.