26,2000 zł
-2,24% -0,6000 zł
BEST SA (BST)

Komunikaty spółki - BEST

Przekazanie dokumentacji przedstawianej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BEST S.A.
Wyniki finansowe
Spełnienie warunków zawieszających dotyczących zawartej przez Emitenta oraz jednostki zależne od BEST S.A. umowy uzupełniającej do umowy kredytowej.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
Zawarcie przez Emitenta oraz jednostki zależne od BEST S.A. umowy uzupełniającej do umowy kredytowej
Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w pierwszym kwartale 2021 roku.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Spełnienie warunków zawieszających dotyczących zawartej przez Emitenta oraz jednostki zależne od BEST S.A. umowy uzupełniającej do umowy kredytowej.
Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w okresie czterech kwartałów 2020 r. oraz samym czwartym kwartale 2020 r.
Ustanowienie publicznego programu emisji obligacji
Piąte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
Zawarcie przez Emitenta oraz jednostki zależne od BEST S.A. umowy uzupełniającej do umowy kredytowej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.