26,0000 zł
4,00% 1,0000 zł
BEST SA (BST)

Komunikaty spółki - BEST

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BEST S.A., które odbyło się w dniu 26 listopada 2021 roku
Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. w dniu 26 listopada 2021 r.
Wyniki finansowe
Ustalenie pierwszego dnia notowań obligacji serii W2
Data rejestracja obligacji serii W2 w KDPW
Dopuszczenie obligacji serii W2 do obrotu giełdowego
Rejestracja obligacji serii W2 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
Zakończenie działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
Podsumowanie oferty obligacji serii W2 – uzupełnienie informacji.
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2021 roku
Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w okresie trzech kwartałów 2021 r. oraz samym trzecim kwartale 2021 r.
Podsumowanie oferty obligacji serii W2.
Emisja obligacji w ramach oferty publicznej
Zatwierdzenie suplementu do prospektu
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.