16,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
BEST SA (BST)

Komunikaty spółki - BEST

Zakończenie przedterminowego wykupu na żądanie emitenta wszystkich obligacji serii Q1
Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w okresie trzech kwartałów 2020 r. oraz samym trzecim kwartale 2020 r.
Drugie wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
Przedterminowy wykup na żądanie emitenta wszystkich obligacji serii Q1
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
Wyniki finansowe
Zmiana sposobu prezentacji udziałów niesprawujących kontroli w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej BEST S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BEST S.A., które odbyło się w dniu 8 września 2020 roku
Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. w dniu 8 września 2020 r.
Uchwała KDPW w przedmiocie wycofania z depozytu obligacji serii L1 w związku z ich umorzeniem
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
Uchwała Zarządu BEST S.A. w przedmiocie umorzenia obligacji serii L1 nabytych w ramach programu skupu obligacji własnych
Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w pierwszym półroczu 2020 roku oraz samym drugim kwartale 2020 roku.
Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia
Wyniki finansowe
BEST 0,00% 16,50
2020-10-16 15:30:06

Kalendarium

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.