20,4000 zł
0,99% 0,2000 zł
BEST SA (BST)

Akcjonariat - BEST

Dane ogólne

Kapitalizacja: 454 641 111,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 22 286 329 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19 632 487
Liczba głosów na WZA: 29 006 329 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,09%
Kapitał akcyjny: 22 286 329,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19 632 487
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,68%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 11,91%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Borusowski Krzysztof 16 383 134 (73,51%) 16 383 134 (56,48%) 2022-09-12 -
Kucner Marek 3 249 353 (14,58%) 3 249 353 (11,20%) 2021-11-24 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 108 000
1,00 23 014 829
23 014 829,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-06
obniżenie kapitału umorzenie 649999 akcji serii C
4,00 5 850 001
23 400 004,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-28
seria A - aport: PH "Best" (uprzywilejowane) 1994-04-12 500 000
4,00 500 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-01-14
1994-04-22
seria B - subskrypcja prywatna 1994-04-12 2
8,00
4,00 4,00 500 002
2 000 008,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-01-14
1995-06-07
seria C - prawo poboru 1996-06-21 699 998
2 799 992,00
4,00 4,00 1 200 000
4 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-01-14
1996-06-26
1997-05-30
seria D - subskrypcja publiczna 1996-08-13 1 000 000
58 000 000,00
4,00 58,00 2 200 000
8 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-01-14
1997-03-13
1997-05-30
seria E - BRE Bank SA zawiadomienie 2001-08-31 3 000 000
16 200 000,00
4,00 5,40 5 200 000
20 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-11-12
2004-04-23
seria F - wspolnicy Trzeciego Polskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. 2006-07-28 1 300 000
4,00 6 500 000
26 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-22
2007-05-11
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-12-16 -636 696
4,00 5 213 305
20 853 220,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-30
renumeracja akcji: seria A i B 2014-12-16
4,00 4,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-30
split 1:4 2015-06-15
1,00 20 853 220
20 853 220,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-26
seria C - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2015-11-16 648 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2016-03-16 1 362 957
36 499 988,46
1,00 26,78 22 216 177
22 216 177,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-31
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2016-03-25 630 000
8 442 000,00
1,00 13,40
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Actinium Inwestycje sp. z o.o., Gamex Inwestycje sp. z o.o. i Gamex sp. z o.o., bez podwyższania kapitału 2016-03-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-22
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2016-10-27 30 000
402 000,00
1,00 13,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2017-05-04 690 652
18 992 930,00
1,00 27,50 22 906 829
22 906 829,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-25
połączenie z Best Nieruchomości sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-06-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-07-31
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2022-06-29 -857 000
1,00 22 157 829
22 157 829,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-09-12
seria H - program motywacyjny za warranty serii D 2022-06-29 1 130 000
28 250 000,00
1,00 25,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - kapitał docelowy 2023-04-19 128 500
128 500,00
1,00 1,00 22 286 329
22 286 329,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-05-22

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Borusowski Krzysztof 16 383 134 (-2 537 000) 73,92 (-8,27) 16 383 134 (-2 537 000) 56,73 (-6,89) 2022-09-12
Borusowski Krzysztof 18 920 134 82,19 (-3,19) 18 920 134 63,62 (-1,89) 2022-04-28
Borusowski Krzysztof 18 920 134 (357 000) 85,38 (4,73) 18 920 134 (-6 363 000) 65,51 (-19,51) 2022-04-28
Borusowski Krzysztof 18 563 134 (95 894) 80,65 (0,42) 25 283 134 (95 894) 85,02 (0,31) 2021-12-22
Kucner Marek 3 249 353 14,11 (-0,55) 3 249 353 10,92 (-0,33) 2021-11-24
Kucner Marek 3 249 353 (129 353) 14,66 (1,04) 3 249 353 (129 353) 11,25 (0,72) 2021-11-24
Borusowski Krzysztof 18 467 240 (37 400) 80,23 (-0,23) 25 187 240 (37 400) 84,71 (-0,18) 2021-11-24
Quercus TFI SA portfele 114 870 0,50 114 870 0,39 2017-12-31
Borusowski Krzysztof 18 429 840 80,46 (0,38) 25 149 840 84,89 (0,31) 2017-05-29
Borusowski Krzysztof 18 429 840 (14 139 781) 80,08 (14,08) 25 149 840 (19 179 781) 84,58 (-2,19) 2017-05-29
Best SA 0 (-650 000) 0,00 (-10,00) 0 (-650 000) 0,00 2014-12-30
Best SA 650 000 10,00 (-1,11) 650 000 0,00 2009-09-28
Best SA 650 000 (-649 999) 11,11 (-8,89) 650 000 (-649 999) 0,00 2009-09-28
Best SA 1 299 999 20,00 1 299 999 0,00 2007-08-06
Kucner Marek 3 120 000 13,62 (0,06) 3 120 000 10,53 (0,04) 2007-02-22
Kucner Marek 3 120 000 (2 340 000) 13,56 (1,57) 3 120 000 (2 340 000) 10,49 (-0,84) 2007-02-22
Kucner Marek z Trzecim Polskim Funduszem Rozwoju sp. z o. o 780 000 11,99 (-1,34) 780 000 11,33 2007-02-22
Kucner Marek 780 000 13,33 (-1,63) 780 000 11,33 (0,02) 2007-02-22
Kucner Marek 780 000 (-2 340 000) 14,96 780 000 (-2 340 000) 11,31 2007-02-22
Kucner Marek 3 120 000 14,96 (0,92) 3 120 000 11,31 (0,53) 2007-02-22
Kucner Marek 3 120 000 (1 820 001) 14,04 (-10,96) 3 120 000 (1 820 001) 10,78 (-8,11) 2007-02-22
Borusowski Krzysztof przez podmioty zależne 4 290 059 66,00 (-7,33) 5 970 059 86,77 2007-02-22
Borusowski Krzysztof 4 290 059 73,33 (-8,96) 5 970 059 86,77 (0,17) 2007-02-22
Borusowski Krzysztof 4 290 059 (-12 870 177) 82,29 5 970 059 (-17 910 177) 86,60 2007-02-22
Borusowski Krzysztof 17 160 236 82,29 (5,05) 23 880 236 86,60 (4,07) 2007-02-22
Borusowski Krzysztof 17 160 236 77,24 (2,33) 23 880 236 82,53 (1,93) 2007-02-22
Borusowski Krzysztof 17 160 236 (13 390 177) 74,91 (2,41) 23 880 236 (18 430 177) 80,60 (1,39) 2007-02-22
Kucner Marek z Trzeci Polski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. 1 299 999 25,00 (5,00) 1 299 999 18,89 (3,00) 2006-11-06
Kucner Marek z Trzecim Polskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. 1 299 999 20,00 1 299 999 15,89 2006-11-06
Borusowski Krzysztof przez podmioty zależne 3 770 059 72,50 (14,50) 5 450 059 79,21 (12,59) 2006-11-06
Borusowski Krzysztof przez podmioty zależne 3 770 059 (-1 299 999) 58,00 (-39,50) 5 450 059 (-1 299 999) 66,62 (-31,49) 2006-11-06
Borusowski Krzysztof przez podmioty zależne 5 070 058 (1 744 058) 97,50 (33,54) 6 750 058 (1 744 058) 98,11 (25,35) 2003-04-18
Borusowski Krzysztof przez podmioty zależne 3 326 000 (-1 718 427) 63,96 (-33,05) 5 006 000 (-1 718 427) 72,76 (-24,98) 2003-01-15
mBank SA przez podmioty zależne 0 (-5 044 427) 0,00 (-97,01) 0 (-6 724 427) 0,00 (-97,74) 2002-03-25
Borusowski Krzysztof przez podmioty zależne 5 044 427 97,01 6 724 427 97,74 2002-03-25
mBank SA przez podmioty zależne 5 044 427 97,01 6 724 427 97,74 2001-12-28
mBank SA 5 044 427 (3 000 000) 97,01 (4,08) 6 724 427 (3 000 000) 97,74 (1,75) 2001-11-12
mBank SA 2 044 427 (215 727) 92,93 (9,81) 3 724 427 (215 727) 95,99 (5,56) 2001-07-19
mBank SA 1 828 700 (106 782) 83,12 (4,85) 3 508 700 (106 782) 90,43 (2,75) 2000-08-31
mBank SA 1 721 918 (254 764) 78,27 (11,58) 3 401 918 (254 764) 87,68 (6,57) 1999-11-26
Bank Handlowy SA 3 652 (-191 379) 0,17 (-8,70) 3 652 (-191 379) 0,09 (-4,94) 1999-11-24
mBank SA 1 467 154 (1 047 154) 66,69 (47,60) 3 147 154 (1 047 154) 81,11 (26,99) 1999-11-19
Hestia Insurance SA 0 (-385 275) 0,00 (-17,51) 0 (-385 275) 0,00 (-9,93) 1999-11-19
BNP Paribas Bank Polska SA 0 (-330 595) 0,00 (-15,03) 0 (-330 595) 0,00 (-8,52) 1999-11-19
mBank SA 420 000 (-330 595) 19,09 (-15,03) 2 100 000 (-330 595) 54,12 (-8,52) 1999-09-28
BNP Paribas Bank Polska SA 330 595 15,03 330 595 8,52 1999-09-28
Polfact SA 0 (-200 000) 0,00 (-9,09) 0 (-200 000) 0,00 (-5,15) 1999-07-09
mBank SA 750 595 (208 624) 34,12 (9,48) 2 430 595 (208 624) 62,64 (5,37) 1999-07-09
Bank Handlowy SA 195 031 8,87 195 031 5,03 1999-07-09
Ożóg Włodzimierz 7 000 (-333 160) 0,32 (-15,14) 7 000 (-333 160) 0,18 (-8,59) 1999-07-08
Hestia Insurance SA 385 275 17,51 385 275 9,93 1999-07-08
Ożóg Włodzimierz 340 160 (146 160) 15,46 (6,64) 340 160 (146 160) 8,77 (3,77) 1999-06-25
mBank SA 541 971 (121 971) 24,64 (5,55) 2 221 971 (121 971) 57,27 (3,15) 1999-06-18
Polfact SA 200 000 9,09 200 000 5,15 1999-05-05
Ożóg Włodzimierz 194 000 8,82 194 000 5,00 1999-04-26
Gawdzik Wojciech 142 002 (-67 986) 6,45 (-3,09) 142 002 (-387 986) 3,66 (-8,96) 1998-12-11
Gawdzik Wojciech 209 988 9,54 529 988 (320 000) 12,62 (7,21) 1998-09-30
Gawdzik Wojciech 209 988 (-70 012) 9,54 (-3,19) 209 988 (-390 012) 5,41 (-8,88) 1998-09-30
mBank SA 420 000 19,09 2 100 000 54,12 (4,12) 1998-09-11
mBank SA 420 000 19,09 2 100 000 50,00 1998-09-11
Gawdzik Wojciech 280 000 (-420 000) 12,73 (-19,09) 600 000 (-2 100 000) 14,29 (-50,00) 1998-09-11
Wood Securities BV 170 027 7,73 170 027 4,05 1997-11-04
Gawdzik Wojciech 700 000 31,82 2 700 000 64,29 1996-08-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-09-21 Split 1:4
1998-11-03 Asymilacja po konwersji
1998-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1998-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1998-05-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.