0,5300 zł
0,00% 0,0000 zł
B3System SA (B3S)

Komunikaty spółki - B3SYSTEM

Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 5 stycznia 2016 roku
Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego i ustalenie ceny emisyjnej akcji serii O
Nabycie akcji własnych serii N
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.
Wyniki finansowe
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ B3System S.A. w dniu 29 czerwca 2015 roku
Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 29 czerwca 2015 roku
Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej
Przyjęcie treści jednolitej Statutu Spółki
Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Spółki ze spółkami zależnymi
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M do obrotu na GPW
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.