0,5300 zł
0,00% 0,0000 zł
B3System SA (B3S)

Akcjonariat - B3SYSTEM

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 312 961,58 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 2 477 286 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 015 686
Liczba głosów na WZA: 2 577 286 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41,00%
Kapitał akcyjny: 2 477 286,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 060 686
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41,16%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 59,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
WIN General Mangement sp. z o.o. SKA 706 494 (28,51%) 706 494 (33,63%) 2014-12-30 -
Sandyoasis Management Ltd. wraz z Croswell Investments sp. z o.o. 171 841 (6,93%) 216 841 (10,32%) 2015-03-04 -
Muc Tomasz 137 351 (5,54%) 137 351 (6,53%) 2016-05-18 -
B3System SA 62 463 (2,52%) 476 729 (0,00%) 2016-03-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2018-03-22
seria O - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 785 485
785 485,00
1,00 1,00 3 262 771
3 262 771,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-01-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria N 785 485
785 485,00
1,00 1,00 3 262 771
3 262 771,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-30
podwyższenie kapitału seria I 105 686
171 211,32
0,10 1,62 9 466 156
946 615,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-12-15
2009-09-03
seria A - przekształcenie s.j. w SA 2006-06-06 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-06-22
seria B - przekształcenie s.j. w SA 2006-06-06 4 000 000
400 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-12-19
2006-06-22
2007-02-01
seria D - subskrypcja prywatna 2006-08-09 100 000
10 000,00
0,10 0,10 5 850 000
585 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-12-19
2006-09-20
2007-02-01
seria C - subskrypcja prywatna 2006-08-09 750 000
1 500 000,00
0,10 2,00 5 750 000
575 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-12-19
2006-09-20
2007-02-01
seria E - B3System Security sp. z o.o. aport: ZCP B3System Security 2006-10-20 1 080 000
140 400,00
0,10 0,13 6 930 000
693 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-12-19
2006-10-30
2007-02-01
seria F - subskrypcja publiczna 2006-11-07 1 170 000
4 680 000,00
0,10 4,00 8 100 000
810 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-12-19
2007-01-24
2007-02-01
seria H - akcjonariusze HS Partner Pro-Test SA aport: akcje HS Partner Pro-Test SA i udziały Pro-Test. sp. z o.o. 2007-08-27 1 054 870
4 535 941,00
0,10 4,30 9 360 470
936 047,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-08-18
2007-11-02
2008-10-21
seria G - udziałowcy Navipro sp. z o.o. aport: 80% udziałów Navipro sp. z o.o. 2007-08-27 205 600
1 799 000,00
0,10 8,75 8 305 600
830 560,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-10
2007-11-05
seria I - ofeta menedżerska 2007-12-12 1 170 059
1 895 495,58
0,10 1,62
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - oferta menedżerska 2009-04-22 21 187
25 424,40
0,10 1,20 14 155 938
1 415 593,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-19
połączenie z Pro-Test sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2009-07-06

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-08
seria J - akcjonariusze Copi SA aport: 100% akcji Copi SA 2009-11-24 4 499 995
11 249 987,50
0,10 2,50 13 966 151
1 396 615,10
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-02-01
2010-09-09
seria K - oferta menedżerska 2010-08-18 168 600
202 320,00
0,10 1,20 14 134 751
1 413 475,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-03
połączenie z Navipro sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2010-11-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-30
połączenie z Copi SA bez podwyższania kapitału 2010-11-30

KDPW:
KRS:
GPW:


seria Ł - subskrypcja prywatna 2013-12-02 1 315 000
131 500,00
0,10 0,10 15 470 938
1 547 093,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-18
seria M - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2013-12-02 28 311 870
2 831 187,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


podwyższenie kapitału seria M 2014-03-19 9 301 940
930 194,00
0,10 0,10 24 772 878
2 477 287,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-09
scalenie akcji 10:1 2014-08-12
1,00 2 477 286
2 477 286,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-18
seria N - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2014-08-12 4 954 572
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-08-12 -18
0,10 24 772 860
2 477 286,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-28
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii M 2015-03-04 -785 485
1,00 2 477 286
2 477 286,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-04
połączenie z B3System Polska sp. z o.o. i Mexcom sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-06-29

KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii N 2016-01-05 -785 485
1,00 2 477 286
2 477 286,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-18

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
B3System SA 62 463 (-723 022) 1,91 (-29,80) 476 729 (-308 756) 0,00 2016-03-30
B3System SA 785 485 31,71 (7,64) 785 485 0,00 2016-01-05
B3System SA 785 485 24,07 (24,07) 785 485 0,00 2016-01-05
Sandyoasis Management Ltd. wraz z Croswell Investments sp. z o.o. 171 841 6,93 (1,66) 216 841 8,41 (-0,34) 2015-03-04
Sandyoasis Management Ltd. wraz z Croswell Investments sp. z o.o. 171 841 (-1 546 562) 5,27 (-6,86) 216 841 (-1 951 562) 8,75 (-5,55) 2015-03-04
B3System SA 0 (-785 485) 0,00 (-3,17) 0 (-785 485) 0,00 2015-03-04
WIN General Mangement sp. z o.o. SKA 706 494 2,85 (-25,66) 706 494 2,82 (-24,59) 2014-12-30
WIN General Mangement sp. z o.o. SKA 706 494 28,51 (6,86) 706 494 27,41 (-1,11) 2014-12-30
WIN General Mangement sp. z o.o. SKA 706 494 21,65 706 494 28,52 2014-12-30
Remilno Trading & Investments Ltd. 7 255 (-699 239) 0,02 (-1,98) 7 255 (-699 239) 0,02 (-1,98) 2014-12-29
B3System SA 785 485 3,17 (3,17) 785 485 0,00 2014-12-29
Remilno Trading & Investments Ltd. 706 494 (-7 718 446) 2,00 (-32,00) 706 494 (-7 718 446) 2,00 (-30,68) 2014-12-05
B3System SA 0 (-18) 0,00 0 (-18) 0,00 2014-08-28
B3System SA 18 0,00 18 0,00 2014-08-11
Kaliński Mirosław 450 000 1,00 (-2,17) 900 000 2,99 (-2,94) 2014-04-15
Remilno Trading & Investments Ltd. 8 424 940 34,00 8 424 940 32,68 2014-04-14
Remilno Trading & Investments Ltd. 8 424 940 34,00 8 424 940 32,68 2014-04-14
Iryks Trading Ltd. 685 590 (-397 996) 4,84 (-2,81) 685 590 (-397 996) 4,52 (-2,62) 2013-12-27
Doleżał Roman 600 000 (-228 985) 4,23 (-1,62) 600 000 (-228 985) 3,95 (-1,51) 2013-11-07
Candypez Ltd. 0 (-819 284) 0,00 (-5,86) 0 (-819 284) 0,00 (-5,47) 2013-10-16
Cyliński Marek 656 193 4,63 (0,39) 656 193 4,32 (0,34) 2013-10-14
Cyliński Marek 656 193 4,24 (2,24) 656 193 3,98 (1,98) 2013-10-14
Cyliński Marek 656 193 (-101 807) 2,00 (-3,35) 656 193 (-101 807) 2,00 (-3,00) 2013-10-14
Iryks Trading Ltd. sp.j. 0 (-1 080 000) 0,00 (-11,53) 0 (-1 080 000) 0,00 (-10,42) 2013-09-30
Iryks Trading Ltd. 1 083 586 7,65 1 083 586 7,14 2013-09-30
Kaliński Mirosław 450 000 3,17 (0,27) 900 000 5,93 (0,47) 2013-09-04
Kaliński Mirosław 450 000 2,90 (1,09) 900 000 5,46 (1,97) 2013-09-04
Kaliński Mirosław 450 000 (-939 169) 1,81 (-8,00) 900 000 (-489 169) 3,49 (-5,67) 2013-09-04
Wodziński Robert 742 045 (50 663) 5,24 (0,36) 742 045 (50 663) 4,89 (0,33) 2013-07-10
Wodziński Robert 691 382 (-190 149) 4,88 (-1,34) 691 382 (-190 149) 4,56 (-1,25) 2013-07-10
Wodziński Robert 881 531 (-321 967) 6,22 (-2,28) 881 531 (-321 967) 5,81 (-2,13) 2013-07-02
Wodziński Robert 1 203 498 (-229 929) 8,50 (-1,62) 1 203 498 (-229 929) 7,94 (-1,51) 2013-06-25
Kolankowski Jarosław 0 (-30 000) 0,00 (-0,21) 0 (-30 000) 0,00 (-0,19) 2013-06-25
Kolankowski Jarosław 30 000 (-107 120) 0,21 (-0,75) 30 000 (-107 120) 0,19 (-0,71) 2013-06-17
Kolankowski Jarosław 137 120 (-230 080) 0,96 (-1,63) 137 120 (-230 080) 0,90 (-1,52) 2013-06-11
Doleżał Roman 828 985 5,85 828 985 5,46 2013-06-03
Sandyoasis Management Ltd. wraz z Croswell Investments sp. z o.o. 1 718 403 12,13 (1,03) 2 168 403 14,30 (1,14) 2013-04-23
Sandyoasis Management Ltd. wraz z Croswell Investments sp. z o.o. 1 718 403 11,10 (4,17) 2 168 403 13,16 (4,75) 2013-04-23
Sandyoasis Management Ltd. wraz z Croswell Investments sp. z o.o. 1 718 403 6,93 2 168 403 8,41 2013-04-23
Sandyoasis Management Ltd. wraz z Croswell Investments sp. z o.o. 1 718 403 6,93 (-62,43) 2 168 403 8,41 (-75,72) 2013-04-23
Sandyoasis Management Ltd. wraz z Croswell Investments sp. z o.o. 1 718 403 (13 770) 69,36 (57,32) 2 168 403 (13 770) 84,13 (69,92) 2013-04-23
Kolankowski Jarosław 367 200 (-154 226) 2,59 (-1,09) 367 200 (-154 226) 2,42 (-1,02) 2012-11-14
Sandyoasis Management Ltd. wraz z Croswell Investments sp. z o.o. 1 704 633 (304 714) 12,04 (2,16) 2 154 633 (304 714) 14,21 (2,01) 2012-10-26
Cyliński Marek 758 000 (19 091) 5,35 (0,14) 758 000 (19 091) 5,00 (0,13) 2012-07-27
Cyliński Marek 738 909 (23 911) 5,21 (0,16) 738 909 (23 911) 4,87 (0,16) 2012-07-26
Sędzielski Władysław wraz z Anwest sp. z o.o. 0 (-1 399 919) 0,00 (-9,88) 0 (-1 849 919) 0,00 (-12,20) 2012-07-18
Sandyoasis Management Ltd. wraz z Croswell Investments sp. z o.o. 1 399 919 9,88 1 849 919 12,20 2012-07-18
Cyliński Marek 714 998 5,05 714 998 4,71 2012-07-05
Ingenita Holding Ltd. 752 900 (-10 000) 5,31 (-0,07) 752 900 (-10 000) 4,96 (-0,07) 2012-07-03
Ingenita Holding Ltd. 762 900 (-56 381) 5,38 (-0,40) 762 900 (-56 381) 5,03 (-0,37) 2012-07-02
Sędzielski Władysław wraz z Anwest sp. z o.o. 1 399 919 (100 319) 9,88 (0,70) 1 849 919 (100 319) 12,20 (0,66) 2012-05-15
Kaliński Mirosław 1 389 169 9,81 1 389 169 (-450 000) 9,16 (-2,97) 2012-05-15
Kaliński Mirosław 1 389 169 (-11 595) 9,81 (-0,08) 1 839 169 (-11 595) 12,13 (-0,08) 2012-05-15
Jurzysta Piotr 453 000 3,20 (-2,25) 553 000 3,64 (-2,30) 2012-05-15
Kolankowski Jarosław 521 426 (-54 038) 3,68 (-0,38) 521 426 (-54 038) 3,44 (-0,35) 2012-03-28
Kaliński Mirosław 1 400 764 (-1 236) 9,89 (-5,08) 1 850 764 (-1 236) 12,21 (-5,66) 2011-12-30
Kolankowski Jarosław 575 464 (7 207) 4,06 (0,05) 575 464 (7 207) 3,79 (0,05) 2011-11-14
Totmes SA wraz z podmiotami zależnymi 633 328 (-150 943) 4,47 (-1,07) 633 328 (-150 943) 4,17 (-1,00) 2011-10-11
Totmes SA wraz z podmiotami zależnymi 784 271 (-1 961 380) 5,54 (-14,11) 784 271 (-2 411 380) 5,17 (-16,18) 2011-10-10
Sędzielski Władysław wraz z Anwest sp. z o.o. 1 299 600 9,18 (9,18) 1 749 600 11,54 (11,54) 2011-10-05
Wodziński Robert 1 433 427 (-120 000) 10,12 (-0,85) 1 433 427 (-120 000) 9,45 (-0,79) 2011-09-27
Wodziński Robert 1 553 427 (232 337) 10,97 (1,52) 1 553 427 (232 337) 10,24 (1,42) 2011-09-16
Kolankowski Jarosław 568 257 (40 964) 4,01 (0,24) 568 257 (40 964) 3,74 (0,22) 2011-09-16
Kolankowski Jarosław 527 293 3,77 (0,04) 527 293 3,52 (0,04) 2010-11-15
Kolankowski Jarosław 527 293 3,73 (0,01) 527 293 3,48 (0,01) 2010-11-15
Kolankowski Jarosław 527 293 3,72 527 293 3,47 2010-11-15
Wodziński Robert 1 321 090 9,45 (0,11) 1 321 090 8,82 (0,10) 2010-09-14
Wodziński Robert 1 321 090 9,34 (0,01) 1 321 090 8,72 (0,01) 2010-09-14
Wodziński Robert 1 321 090 9,33 1 321 090 8,71 2010-09-14
Totmes SA wraz z podmiotami zależnymi 2 745 651 19,65 (0,23) 3 195 651 21,35 (0,24) 2010-09-14
Totmes SA wraz z podmiotami zależnymi 2 745 651 19,42 (0,03) 3 195 651 21,11 (0,03) 2010-09-14
Totmes SA wraz z podmiotami zależnymi 2 745 651 (394 697) 19,39 (-5,44) 3 195 651 (394 697) 21,08 (-5,68) 2010-09-14
Ingenita Holding Ltd. 819 281 5,78 (-0,08) 819 281 5,40 (-0,07) 2010-09-14
Ingenita Holding Ltd. 819 281 5,86 (0,07) 819 281 5,47 (0,06) 2010-09-14
Ingenita Holding Ltd. 819 281 5,79 819 281 5,41 2010-09-14
Candypez Ltd. 819 284 5,86 (0,07) 819 284 5,47 (0,06) 2010-09-14
Candypez Ltd. 819 284 5,79 (0,01) 819 284 5,41 (0,01) 2010-09-14
Candypez Ltd. 819 284 5,78 819 284 5,40 2010-09-14
Totmes SA wraz z podmiotami zależnymi 2 350 954 24,83 (8,00) 2 800 954 26,76 (8,05) 2010-04-15
Totmes SA wraz z podmiotami zależnymi 2 350 954 (450 000) 16,83 (-3,25) 2 800 954 (900 000) 18,71 (0,55) 2010-04-15
Sędzielski Władysław 0 (-450 000) 0,00 (-4,75) 0 (-900 000) 0,00 (-8,59) 2010-04-15
Totmes SA wraz z podmiotami zależnymi 1 900 954 (-455 168) 20,08 (-4,81) 1 900 954 (-455 168) 18,16 (-4,35) 2010-04-14
Sędzielski Władysław 450 000 4,75 (4,75) 900 000 8,59 (8,59) 2010-02-26
Nowak Waldemar 5 857 0,06 5 857 0,05 2010-02-26
Grochowina Jacek 5 000 0,05 5 000 0,04 2010-02-26
Totmes SA wraz z podmiotami zależnymi 2 356 122 (622 640) 24,89 (6,38) 2 356 122 (622 640) 22,51 (5,78) 2010-01-11
Sędzielski Władysław 0 (-450 000) 0,00 (-4,80) 0 (-900 000) 0,00 (-8,68) 2009-11-24
Totmes SA wraz z podmiotami zależnymi 1 733 482 18,51 (0,20) 1 733 482 16,73 (0,17) 2009-11-20
Totmes SA wraz z podmiotami zależnymi 1 733 482 (-221 420) 18,31 (-2,57) 1 733 482 (-221 420) 16,56 (-2,30) 2009-11-20
Totmes SA wraz z podmiotami zależnymi 1 954 902 (210 093) 20,88 (2,24) 1 954 902 (210 093) 18,86 (2,02) 2009-07-08
Sędzielski Władysław 450 000 (-201 882) 4,80 (-2,16) 900 000 (-201 882) 8,68 (-1,95) 2009-07-07
Sędzielski Władysław 651 882 (-90 000) 6,96 (-0,96) 1 101 882 (-90 000) 10,63 (-0,87) 2009-04-23
Kaliński Mirosław 1 402 000 14,97 (0,16) 1 852 000 17,87 (0,18) 2009-04-23
Kaliński Mirosław 1 402 000 14,81 (4,78) 1 852 000 17,69 (5,32) 2009-04-23
Kaliński Mirosław 1 402 000 10,03 (0,12) 1 852 000 12,37 (0,14) 2009-04-23
Kaliński Mirosław 1 402 000 9,91 (0,01) 1 852 000 12,23 (0,02) 2009-04-23
Kaliński Mirosław 1 402 000 (-140 000) 9,90 (-6,57) 1 852 000 (-140 000) 12,21 (-7,01) 2009-04-23
Nowak Waldemar 5 857 0,06 5 857 0,05 2009-02-23
Nowak Waldemar 5 857 (4 857) 0,06 (0,05) 5 857 (4 857) 0,05 (0,05) 2009-02-23
Kaliński Mirosław 1 542 000 (-10 000) 16,47 (-0,11) 1 992 000 (-10 000) 19,22 (-0,10) 2009-02-23
Hejduk Mirosław 0 (-2 500) 0,00 (-0,03) 0 (-2 500) 0,00 (-0,03) 2009-02-23
Grochowina Jacek 5 000 0,05 5 000 0,04 2009-02-23
Grochowina Jacek 5 000 0,05 5 000 0,04 2009-02-23
Nowak Waldemar 1 000 0,01 1 000 0,00 2009-01-27
Totmes SA wraz z podmiotami zależnymi 1 744 809 (250 000) 18,64 (2,68) 1 744 809 (250 000) 16,84 (2,42) 2009-01-14
Kaliński Mirosław 1 552 000 (-10 000) 16,58 (-0,10) 2 002 000 (-10 000) 19,32 (-0,10) 2008-12-18
Kaliński Mirosław 1 562 000 (-250 000) 16,68 (-2,67) 2 012 000 (-250 000) 19,42 (-2,41) 2008-12-15
Totmes SA wraz z podmiotami zależnymi 1 494 809 (236 000) 15,96 (2,52) 1 494 809 (236 000) 14,42 (2,27) 2008-12-04
Kaliński Mirosław 1 812 000 (-226 500) 19,35 (-2,42) 2 262 000 (-226 500) 21,83 (-2,18) 2008-12-04
Totmes SA wraz z podmiotami zależnymi 1 258 809 (391 786) 13,44 (4,18) 1 258 809 (391 786) 12,15 (3,79) 2008-11-20
Totmes SA wraz z podmiotami zależnymi 867 023 9,26 867 023 8,36 2008-11-12
Sędzielski Władysław 741 882 (-800 000) 7,92 (-8,55) 1 191 882 (-800 000) 11,50 (-7,72) 2008-11-12
Sędzielski Władysław 1 541 882 (-96 618) 16,47 (-1,03) 1 991 882 (-96 618) 19,22 (-0,93) 2008-08-22
Sędzielski Władysław 1 638 500 (-400 000) 17,50 (-4,27) 2 088 500 (-400 000) 20,15 (-3,86) 2008-07-15
Sędzielski Władysław 2 038 500 (500) 21,77 2 488 500 (500) 24,01 2007-10-31
Kaliński Mirosław 2 038 500 (500) 21,77 (-3,39) 2 488 500 (500) 24,01 (-3,33) 2007-10-31
Sędzielski Władysław 2 038 000 21,77 (-3,39) 2 488 000 24,01 (-3,33) 2007-02-14
Sędzielski Władysław 2 038 000 25,16 (0,63) 2 488 000 27,34 (0,61) 2007-02-14
Sędzielski Władysław 2 038 000 (-212 000) 24,53 (-7,93) 2 488 000 (-212 000) 26,73 (-7,31) 2007-02-14
Łypacewicz Tomasz 9 038 0,00 9 038 0,00 2007-02-14
Kaliński Mirosław 2 038 000 25,16 (0,63) 2 488 000 27,34 (0,61) 2007-02-14
Kaliński Mirosław 2 038 000 24,53 (2,76) 2 488 000 26,73 (2,72) 2007-02-14
Kaliński Mirosław 2 038 000 (-212 000) 21,77 (-10,69) 2 488 000 (-212 000) 24,01 (-10,03) 2007-02-14
Jurzysta Piotr 453 000 5,45 (0,62) 553 000 5,94 (0,61) 2007-02-14
Jurzysta Piotr 453 000 4,83 (0,05) 553 000 5,33 (0,05) 2007-02-14
Jurzysta Piotr 453 000 4,78 (1,54) 553 000 5,28 (1,59) 2007-02-14
Jurzysta Piotr 453 000 3,24 (0,04) 553 000 3,69 (0,04) 2007-02-14
Jurzysta Piotr 453 000 3,20 553 000 3,65 (0,01) 2007-02-14
Jurzysta Piotr 453 000 3,20 (-2,39) 553 000 3,64 (-2,43) 2007-02-14
Jurzysta Piotr 453 000 (-47 000) 5,59 (-1,62) 553 000 (-47 000) 6,07 (-1,49) 2007-02-14
Sędzielski Władysław 2 250 000 32,46 (4,69) 2 700 000 34,04 (4,37) 2006-10-30
Sędzielski Władysław 2 250 000 27,77 2 700 000 29,67 2006-10-30
Kaliński Mirosław 2 250 000 32,46 (4,69) 2 700 000 34,04 (4,37) 2006-10-30
Kaliński Mirosław 2 250 000 27,77 2 700 000 29,67 2006-10-30
Jurzysta Piotr 500 000 7,21 (1,04) 600 000 7,56 (0,97) 2006-10-30
Jurzysta Piotr 500 000 6,17 600 000 6,59 2006-10-30
Iryks Trading Ltd. sp.j. 1 080 000 11,53 (0,13) 1 080 000 10,42 (0,11) 2006-10-30
Iryks Trading Ltd. sp.j. 1 080 000 11,40 (3,67) 1 080 000 10,31 (3,10) 2006-10-30
Iryks Trading Ltd. sp.j. 1 080 000 7,73 (0,09) 1 080 000 7,21 (0,08) 2006-10-30
Iryks Trading Ltd. sp.j. 1 080 000 7,64 (0,02) 1 080 000 7,13 (0,01) 2006-10-30
Iryks Trading Ltd. sp.j. 1 080 000 7,62 (-7,96) 1 080 000 7,12 (-6,49) 2006-10-30
Iryks Trading Ltd. sp.j. 1 080 000 15,58 (2,25) 1 080 000 13,61 (1,75) 2006-10-30
Iryks Trading Ltd. sp.j. 1 080 000 13,33 (0,33) 1 080 000 11,86 (0,26) 2006-10-30
Iryks Trading Ltd. sp.j. 1 080 000 13,00 1 080 000 11,60 2006-10-30
Hejduk Mirosław 2 500 0,03 2 500 0,03 (0,01) 2006-10-30
Hejduk Mirosław 2 500 0,03 2 500 0,02 2006-10-30
Hejduk Mirosław 2 500 0,03 (0,01) 2 500 0,02 2006-10-30
Hejduk Mirosław 2 500 0,02 2 500 0,02 2006-10-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-12-10 Split 10:1
2008-01-30 Prawo poboru 8:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.