REKLAMA

B3SYSTEM: Informacja o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

2017-07-26 18:30
publikacja
2017-07-26 18:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2017
Data sporządzenia: 2017-07-26
Skrócona nazwa emitenta
B3SYSTEM
Temat
Informacja o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd B3SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przekazuje do wiadomości publicznej informację o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) przez Spółkę w dniu 26 lipca 2017 r. wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy („Wniosek”) rozstrzygniętej decyzją KNF („Decyzja”) nakładającą na Spółkę karę administracyjną w postaci bezterminowego wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółkę Akcyjną.
W przedmiotowym Wniosku Spółka wnosi o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz o umorzenie postępowania, ewentualnie o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i ponowne orzeczenie co do istoty sprawy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki