0,5300 zł
0,00% 0,0000 zł
B3System SA (B3S)

Wyniki finansowe - B3SYSTEM



			

Jednostkowe raporty kwartalne

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) -5 23 6 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -9 822 0 -4 433 -60
Zysk (strata) brutto (tys.) -5 552 -3 -10 112 -60
Zysk (strata) netto (tys.)* -5 552 -3 -10 112 -60
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -9 822 0 -4 433 -60
Aktywa (tys.) 309 358 10 10
Kapitał własny (tys.)* -4 208 -4 211 -14 311 -14 371
Liczba akcji (tys. szt.) 2 477,286 2 477,286 2 477,286 3 262,771
Zysk na akcję (zł) -2,241 -0,001 -4,082 -0,018
Wartość księgowa na akcję (zł) -1,699 -1,700 -5,777 -4,405
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.