6,3600 zł
-2,15% -0,1400 zł
Atrem SA (ATR)

Akcjonariat - ATREM

Dane ogólne

Kapitalizacja: 58 703 302,44 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 9 230 079 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 131 184
Liczba głosów na WZA: 9 230 079 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,26%
Kapitał akcyjny: 4 615 039,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 131 184
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,26%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 22,74%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
GK Immobile SA 6 618 184 (71,70%) 6 618 184 (71,70%) 2022-02-09 PJP
Śniatała Konrad 513 000 (5,55%) 513 000 (5,55%) 2019-05-07 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria B 69 800
0,50 9 090 079
4 545 039,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-20
podwyższenie kapitału seria B 70 000
0,50 9 160 079
4 580 039,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-30
2010-10-15
podwyższenie kapitału seria B 70 000
0,50 9 230 079
4 615 039,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-13
2011-08-10
połączenie z Contrast sp. z o.o. bez podwyższania kapitału

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-01
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-12-17 6 025 600
3 012 800,00
0,50 0,50 6 025 600
3 012 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-06-11
2008-01-03
2009-01-07
seria B - oferta menedżerska za warranty serii A 2008-01-25 69 800
0,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-30

2009-09-30
seria C - subskrypcja publiczna 2008-02-27 2 994 679
22 759 560,40
0,50 7,60 9 020 279
4 510 139,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-06-11
2008-12-12
2009-01-07
połączenie z DOM-MAR sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-03-02

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-01

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE 364 500 (-462 472) 3,94 (-5,01) 364 500 (-462 472) 3,94 (-5,01) 2020-08-18
Quercus TFI SA 370 697 (-131 991) 4,01 (-1,43) 370 697 (-131 991) 4,01 (-1,43) 2020-08-06
Quercus TFI SA 502 688 5,44 502 688 5,44 (1,82) 2019-05-10
GK Immobile SA 6 091 852 65,99 6 091 852 65,99 2019-05-09
Śniatała Gabriela 0 (-480 857) 0,00 (-5,20) 0 (-480 857) 0,00 (-5,20) 2019-05-07
Quercus TFI SA portfele 502 688 (-1 361 139) 5,44 (-14,75) 502 688 (-1 361 139) 3,62 (-9,80) 2019-05-07
Korytowski Marek 0 (-631 905) 0,00 (-6,84) 0 (-1 201 810) 0,00 (-8,65) 2019-05-07
NN OFE portfel 826 972 8,95 826 972 8,95 (3,00) 2018-12-31
NN OFE portfel 826 972 (-1 028) 8,95 (-0,02) 826 972 (-1 028) 5,95 (-0,01) 2018-12-31
Quercus TFI SA portfele 1 863 827 (139 481) 20,19 (1,51) 1 863 827 (139 481) 13,42 (1,01) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 1 724 346 (-134 576) 18,68 (-1,45) 1 724 346 (-134 576) 12,41 (-0,97) 2017-12-31
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 858 922 (406 678) 20,13 (4,40) 1 858 922 (406 678) 13,38 (2,93) 2017-12-18
NN OFE portfel 828 000 (28 000) 8,97 (0,24) 828 000 (28 000) 5,96 (0,17) 2016-12-31
Quercus TFI SA 1 452 244 (708 252) 15,73 (7,67) 1 452 244 (708 252) 10,45 (5,10) 2015-09-08
Quercus TFI SA 743 992 (35 373) 8,06 (0,39) 743 992 (35 373) 5,35 (0,25) 2015-05-27
Quercus TFI SA 708 619 7,67 708 619 5,10 2014-08-14
Allianz FIO wraz z Bezpieczna Jesień SFIO oraz Allianz Absolute Return FIZ 620 343 (-76 417) 6,72 (-0,82) 620 343 (-76 417) 4,46 (-0,55) 2013-11-27
Allianz FIO wraz z Bezpieczna Jesień SFIO oraz Allianz Absolute Return FIZ 696 760 (-3 422) 7,54 (-0,04) 696 760 (-3 422) 5,01 (-0,03) 2013-11-26
Allianz FIO wraz z Bezpieczna Jesień SFIO oraz Allianz Absolute Return FIZ 700 182 7,58 700 182 5,04 2013-08-14
Śniatała Gabriela 480 857 5,20 480 857 (-480 857) 5,20 (-1,72) 2012-05-15
Śniatała Gabriela 480 857 5,20 (-0,04) 961 714 6,92 (-0,04) 2012-05-15
Szmyt Przemysław 4 700 0,05 (0,05) 4 700 0,03 (0,03) 2011-11-14
Śniatała Konrad 4 117 838 44,61 7 722 676 (3 604 838) 55,61 (11,00) 2011-09-30
Śniatała Konrad 4 117 838 (13 000) 44,61 (0,14) 4 117 838 (-3 591 840) 44,61 (-10,91) 2011-09-30
Korytowski Marek 631 905 6,84 1 201 810 (569 905) 8,65 (1,81) 2011-09-30
Korytowski Marek 631 905 (12 000) 6,84 (0,08) 631 905 (-557 905) 6,84 (-1,77) 2011-09-30
Kalupa Łukasz 7 000 (2 000) 0,07 (0,02) 7 000 (2 000) 0,05 (0,02) 2011-09-30
Szmyt Przemysław 0 (-10 200) 0,00 (-0,11) 0 (-10 200) 0,00 (-0,07) 2011-05-13
Śniatała Gabriela 480 857 5,24 (0,04) 961 714 (-3) 6,96 (0,04) 2011-03-31
Śniatała Gabriela 480 857 (-123 943) 5,20 (-4,83) 961 717 (-123 940) 6,92 (-3,24) 2011-03-31
NN OFE 800 000 8,73 (0,07) 800 000 5,79 (0,03) 2011-03-31
NN OFE 800 000 (29 881) 8,66 (0,26) 800 000 (29 881) 5,76 (0,19) 2011-03-31
Korytowski Marek 619 905 6,76 (0,05) 1 189 810 (-5) 8,61 (0,05) 2011-03-31
Korytowski Marek 619 905 (-108 895) 6,71 (-1,24) 1 189 815 (-108 890) 8,56 (-0,84) 2011-03-31
Śniatała Konrad 4 104 838 44,47 (-0,34) 7 709 678 (2) 55,52 (-0,28) 2011-03-25
Śniatała Konrad 4 104 838 (-340 000) 44,81 (-3,71) 7 709 676 (-340 000) 55,80 (-2,46) 2011-03-25
Śniatała Konrad 4 444 838 (-102 162) 48,52 (-1,11) 8 049 676 (-102 162) 58,26 (-0,74) 2011-03-24
Śniatała Konrad 4 547 000 (13 000) 49,63 (-0,24) 8 151 838 (13 000) 59,00 (-0,21) 2010-08-27
Szmyt Przemysław 10 200 (4 500) 0,11 (0,05) 10 200 (4 500) 0,07 (0,03) 2010-08-27
NN OFE 770 119 (20 119) 8,40 (0,09) 770 119 (20 119) 5,57 (0,09) 2010-08-27
Korytowski Marek 728 800 (12 000) 7,95 (0,13) 1 298 705 (12 000) 9,40 (0,09) 2010-08-27
Kalupa Łukasz 5 000 0,05 5 000 0,03 2010-08-27
Kalupa Łukasz 5 000 0,05 (0,05) 5 000 0,03 (0,03) 2010-08-27
Kowalski Tadeusz 3 500 0,03 3 500 0,02 2010-05-28
Kowalski Tadeusz 3 500 0,03 3 500 0,02 2010-05-28
Kowalski Tadeusz 3 500 (1 500) 0,03 (0,01) 3 500 (1 500) 0,02 (0,01) 2010-05-28
Szmyt Przemysław 5 700 0,06 5 700 0,04 2010-05-12
Szmyt Przemysław 5 700 0,06 5 700 0,04 2010-05-12
Śniatała Konrad 4 534 000 49,87 (0,38) 8 138 838 59,21 (0,30) 2009-12-21
Śniatała Konrad 4 534 000 (-183 000) 49,49 (-2,80) 8 138 838 (-183 000) 58,91 (-1,94) 2009-12-21
Korytowski Marek 716 800 7,82 (-0,06) 1 286 705 9,31 (-0,05) 2009-12-21
Korytowski Marek 716 800 (-12 000) 7,88 (-0,19) 1 286 705 (-12 000) 9,36 (-0,13) 2009-12-21
Kalupa Łukasz 0 (-4 500) 0,00 (-0,04) 0 (-4 500) 0,00 (-0,03) 2009-12-21
Śniatała Konrad 4 717 000 52,29 (0,40) 8 321 838 60,85 (0,31) 2009-11-10
Śniatała Konrad 4 717 000 (13 000) 51,89 (-0,25) 8 321 838 (13 000) 60,54 (-0,21) 2009-11-10
Korytowski Marek 728 800 8,07 (0,06) 1 298 705 9,49 (0,05) 2009-11-10
Korytowski Marek 728 800 (12 000) 8,01 (-3,88) 1 298 705 (12 000) 9,44 (-2,60) 2009-11-10
Kalupa Łukasz 4 500 0,04 4 500 0,03 2009-11-10
Kalupa Łukasz 4 500 0,04 4 500 0,03 2009-11-10
Krawczyńska Hanna 1 000 0,01 1 000 0,00 2009-08-27
Krawczyńska Hanna 1 000 0,01 1 000 0,00 2009-08-27
Krawczyńska Hanna 1 000 0,01 1 000 0,00 2009-08-27
Krawczyńska Hanna 1 000 0,01 1 000 0,00 2009-08-27
Kowalski Tadeusz 2 000 0,02 2 000 0,01 2009-08-27
Kowalski Tadeusz 2 000 0,02 2 000 0,01 2009-08-27
NN OFE 750 000 8,31 (0,06) 750 000 5,48 (0,03) 2008-12-18
NN OFE 750 000 8,25 (0,07) 750 000 5,45 (0,03) 2008-12-18
NN OFE 750 000 8,18 750 000 5,42 2008-12-18
Śniatała Konrad 4 704 000 52,14 (-25,92) 8 308 838 60,75 (-17,03) 2008-01-03
Śniatała Konrad 4 704 000 78,06 8 308 838 77,78 2008-01-03
Śniatała Gabriela 604 800 10,03 (3,33) 1 085 657 10,16 (2,23) 2008-01-03
Śniatała Gabriela 604 800 6,70 (0,05) 1 085 657 7,93 (0,04) 2008-01-03
Śniatała Gabriela 604 800 6,65 (0,05) 1 085 657 7,89 (0,04) 2008-01-03
Śniatała Gabriela 604 800 6,60 1 085 657 7,85 2008-01-03
Korytowski Marek 716 800 11,89 (3,95) 1 286 705 12,04 (2,64) 2008-01-03
Korytowski Marek 716 800 7,94 1 286 705 9,40 2008-01-03

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2023-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2022-09-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł
2022-09-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł
2016-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2016-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2015-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2015-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2014-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2014-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.