3,9500 zł
1,80% 0,0700 zł
Atrem SA (ATR)

Komunikaty spółki - ATREM

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13.06.2022 r.
Informacje na temat dywidendy
Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 13 czerwca 2022 r.
Wyniki finansowe
Zawarcie umowy z bankiem
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. na dzień 13 czerwca 2022 r.
Zawarcie umowy przez konsorcjum z udziałem Emitenta z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, na wykonanie zadania pn.: „ Modernizacja i wdrożenie systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław”
Zawarcie umowy z Metro Warszawskie Sp. z o.o. na dostawę i montaż Systemu Ochrony Tunelu na 34 stacjach I, II linii metra i STP Kabaty.
Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja i wdrożenie systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław”
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 rok
Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. na dostawę i montaż Systemu Ochrony Tunelu na 34 stacjach I, II linii metra i STP Kabaty
Wyniki finansowe
Podjęcie decyzji o zwiększeniu rezerwy na potencjalną stratę
Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza
Informacja o zawarciu transakcji nabycia akcji w związku z wezwaniem na zapisywanie się na sprzedaż akcji Spółki
ATREM 1,80% 3,95
2022-06-27 11:16:05

Kalendarium

  • Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,66 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,66 zł na akcję.

  • Wypłata dywidendy 0,66 zł na akcję.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.