2,3400 zł
0,86% 0,0200 zł
Atrem SA (ATR)

Komunikaty spółki - ATREM

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. na dzień 28 czerwca 2021 r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Złożenie przeciwko Spółce pozwu o zapłatę kary umownej
Zawarcie umowy kredytu z bankiem
Zawarcie aneksu do umowy ramowej na limit gwarancji banku oraz aneksu do umowy kredytu.
Podjęcie decyzji o zawiązaniu rezerwy na potencjalną stratę
Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki
Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Zawarcie umowy ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie oraz ujawnienie informacji o otrzymaniu wiadomości o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie.
Informacja o wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie stwierdzającego nieważność czynności wyboru przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. najkorzystniejszej oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie.
Wyniki finansowe
Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
ATREM 0,86% 2,34
2021-06-11 16:33:44

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych oraz przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.