6,3600 zł
-2,15% -0,1400 zł
Atrem SA (ATR)

Komunikaty spółki - ATREM

Zawarcie umowy przez Emitenta z ENEA Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: Budowa stacji 110/15 kV Leszno Zachód wraz z linią zasilającą, transformatorami oraz budową wyprowadzeń SN.
Zgłoszenie wobec Spółki roszczenia o zapłatę kary umownej
Wyniki finansowe
Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez ENEA Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: Budowa GPZ Słubice Strefa z powiązaniami liniowymi 110 kV i 15 kV
Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez ENEA Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: Budowa stacji 110/15 kV Leszno Zachód wraz z linią zasilającą, transformatorami oraz budową wyprowadzeń SN.
Szacunkowa wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za okres od 01 stycznia do 30 września 2023 roku
Wyniki finansowe
Zawarcie przez Emitenta umowy na wykonanie zadania pn.: Wybudowanie stacji elektroenergetycznej 110kV RS Siedliska umożliwiającej połączenie sieci instalacji Podstacji Trakcyjnej Siedliska PKP Energetyka S.A.
Zawarcie aneksu do umowy z Enea Operator Sp. z o.o. pn.: „Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej
Szacunkowa wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2023 roku
Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez PGE Dystrybucja S.A. na wykonanie zadania pn.: Wybudowanie stacji elektroenergetycznej 110kV RS Siedliska umożliwiającej połączenie sieci instalacji Podstacji Trakcyjnej Siedliska PKP Energetyka S.A.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26.06.2023 r.
Informacje na temat dywidendy
Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dn. 26.06.2023 r.
Powołanie nowego Członka Zarządu Emitenta
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.