1,8700 zł
1,08% 0,0200 zł
Atrem SA (ATR)

Komunikaty spółki - ATREM

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. na dzień 24 czerwca 2020 r.
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2020
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019
Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Atrem S.A z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. umowy na realizację zamówienia pn. „Modernizacja ujęć infiltracyjnych PU-3 i PU-4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.”
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019
Zawarcie aneksu do umowy ramowej na limit gwarancji banku oraz aneksu do umowy kredytu
Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na realizację zamówienia pn. „Modernizacja ujęć infiltracyjnych PU-3 i PU-4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów”
Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
Zmiana funkcji Członka Zarządu Emitenta
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Emitenta
Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zamiaru sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa tj. Działu Informatyki
Wyniki finansowe
Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. umowy z Miastem Poznań na realizację zamówienia pt. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”
ATREM 1,08% 1,87
2020-06-03 11:26:21

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. pokrycia straty ATREM Spółka Akcyjna poniesionej w roku obrotowym 2019 oraz przeznaczenia straty spółki przejętej Contrast Sp. z o.o. za okres od 01.01.2019 roku do 01.10.2019 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.