2,0900 zł
0,97% 0,0200 zł
Atrem SA (ATR)

Komunikaty spółki - ATREM

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. na dzień 28 października 2020 r.
Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. działu informatyki
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Wyniki finansowe
Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza
Ujawnienie stanu posiadania akcji przez znaczącego Akcjonariusza
Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki – zmiana adresu siedziby Spółki, tekst jednolity Statutu
Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki – zmiana adresu siedziby Spółki, tekst jednolity Statutu
Zgłoszenie wobec Spółki roszczenia o zapłatę kary umownej.
Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 24 czerwca 2020 r.
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.06.2020 r.
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Atrem S.A.
ATREM 0,97% 2,09
2020-10-27 12:40:53

Kalendarium

  • NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany statutu.

  • Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.