0,1100 zł
-56,00% -0,1400 zł
ABM SOLID SA (ABM)

Komunikaty spółki - ABMSOLID

Wykluczenie akcji ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 roku.
Powołanie Zarządu kolejnej kadencji.
Powołanie Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 roku.
Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 czerwca 2019 roku.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
Uprawomocnienie się Postanowienia Sądu w sprawie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta.
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
Postanowienie Sądu w sprawie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta.
Zakończenie Zgromadzenia Wierzycieli i ogłoszenie wyników głosowania.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.