REKLAMA

ABM SOLID S.A.: Wykluczenie akcji ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW.

2019-07-23 13:33
publikacja
2019-07-23 13:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uch_730.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-23
Skrócona nazwa emitenta
ABM SOLID S.A.
Temat
Wykluczenie akcji ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk Masy Upadłości ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o podjęciu w dniu 22 lipca 2019 roku przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwały nr 730/2019 w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW z dniem 27 lipca 2019 roku, akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLABMSD00015.

Treść Uchwały Zarządu GPW stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Uch_730.pdfUch_730.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-23 Katarzyna Olejniczak Syndyk Masy Upadłości
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki