PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje o towarzystwie inwestycyjnym

nazwa krótka towarzystwa: PKO TFI adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa telefon: (22) 358 56 00
kod towarzystwa: TFIPCS www: www.pkotfi.pl fax: (22) 358 56 01
email: poczta@pkotfi.pl infolinia: 0 800 302 302

Fundusze towarzystwa

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw. 1D AD St. zw. 7D AD St. zw. 1M AD St. zw. 1R AD Data AD Aktywa netto AD
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 100,46 PLN 0,00 0,00 0,00 1,22 2017-11-17 0
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 118,46 PLN 0,36 -1,32 -0,80 13,86 2017-11-16 0
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 120,36 PLN 0,36 -1,31 -0,74 14,72 2017-11-16
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 265,58 PLN 0,62 -1,36 -2,81 15,73 2017-11-16 0
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 276,59 PLN 0,62 -1,33 -2,73 16,89 2017-11-16
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 116,46 PLN 0,60 -2,74 -2,63 16,30 2017-11-16 0
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 129,34 PLN 0,61 -2,72 -2,55 17,46 2017-11-16
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 97,09 PLN 0,42 -1,48 -2,18 25,23 2017-11-16 0
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 101,40 PLN 0,44 -1,46 -2,10 26,48 2017-11-16
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 102,35 PLN 0,85 -0,51 -1,06 23,58 2017-11-16 0
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 104,63 PLN 0,85 -0,50 -1,00 24,77 2017-11-16
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 107,59 PLN 0,50 -0,19 0,08 8,09 2017-11-16 0
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 109,99 PLN 0,50 -0,17 0,15 9,14 2017-11-16
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 107,61 PLN 0,97 -0,07 0,86 22,09 2017-11-16 0
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 110,00 PLN 0,96 -0,05 0,92 23,26 2017-11-16
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 99,99 PLN 0,39 -1,18 -1,15 16,39 2017-11-16 0
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 101,85 PLN 0,39 -1,16 -1,08 17,26 2017-11-16
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 97,12 PLN 1,26 -2,05 3,05 15,63 2017-11-16 0
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 99,29 PLN 1,26 -2,03 3,12 16,76 2017-11-16
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 109,34 PLN 0,13 -2,53 -2,31 -7,07 2017-11-16 0
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 110,62 PLN 0,14 -2,52 -2,26 -6,61 2017-11-16
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 110,58 PLN 0,00 0,00 0,00 4,88 2017-11-17 91 402 100
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 196,64 PLN 0,94 -0,01 1,95 18,05 2017-11-16 0
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 204,60 PLN 0,94 0,01 2,04 19,23 2017-11-16
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A 110,18 PLN 0,00 0,00 -0,86 0,62 2017-11-17
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B 110,77 PLN 0,00 0,00 -0,87 0,62 2017-11-17
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C 108,24 PLN 0,00 0,00 -0,86 0,62 2017-11-17
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D 109,75 PLN 0,00 0,00 -0,87 0,62 2017-11-17
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E 109,23 PLN 0,00 0,00 -0,86 0,63 2017-11-17
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria F 110,05 PLN 0,00 0,00 -0,86 0,62 2017-11-17
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria G 108,82 PLN 0,00 0,00 -0,87 0,63 2017-11-17
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria H 110,33 PLN 0,00 0,00 -0,87 0,00 2017-11-17
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria I 110,36 PLN 0,00 0,00 -0,87 0,00 2017-11-17
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria J 110,45 PLN 0,00 0,00 -0,87 0,00 2017-11-17
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria K 111,17 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-11-17
PKO Globalnego Dochodu FIZ 106,66 PLN 0,00 0,00 0,40 4,00 2017-11-17 0
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A 12,89 PLN 0,00 0,00 -2,05 -7,93 2017-11-17
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B 12,53 PLN 0,00 0,00 -2,11 -8,07 2017-11-17
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C 12,66 PLN 0,00 0,00 -2,09 -8,13 2017-11-17
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D 12,53 PLN 0,00 0,00 -2,03 -8,07 2017-11-17
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E 12,66 PLN 0,00 0,00 -2,01 -8,06 2017-11-17
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F 12,86 PLN 0,00 0,00 -2,06 -8,08 2017-11-17
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G 12,74 PLN 0,00 0,00 -2,08 -8,08 2017-11-17
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H 12,89 PLN 0,00 0,00 -2,05 -8,06 2017-11-17
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I 12,99 PLN 0,00 0,00 -2,04 -8,07 2017-11-17
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J 12,65 PLN 0,00 0,00 -2,01 -8,07 2017-11-17
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria K 12,83 PLN 0,00 0,00 -1,99 -8,03 2017-11-17
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria L 12,85 PLN 0,00 0,00 -2,06 -8,08 2017-11-17
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria M 12,79 PLN 0,00 0,00 -2,07 -8,05 2017-11-17
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria N 13,02 PLN 0,00 0,00 -2,11 0,00 2017-11-17
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria O 12,87 PLN 0,00 0,00 -2,05 0,00 2017-11-17
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria P 13,14 PLN 0,00 0,00 -2,09 0,00 2017-11-17
PKO Globalnej Strategii FIZ 101,94 PLN 0,00 0,00 0,00 -5,51 2017-11-17 583 963 000
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 99,81 PLN 1,19 -0,99 -1,58 13,15 2017-11-16 0
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 104,27 PLN 1,19 -0,97 -1,49 14,29 2017-11-16
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 112,19 PLN 0,69 0,04 -0,47 11,97 2017-11-16 0
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 113,35 PLN 0,69 0,06 -0,39 13,06 2017-11-16
PKO Multi Strategia FIZ seria A 10,70 PLN 0,00 -0,19 -2,19 1,42 2017-11-17
PKO Multi Strategia FIZ seria B 10,79 PLN 0,00 -0,18 -2,18 1,41 2017-11-17
PKO Multi Strategia FIZ seria C 10,78 PLN 0,00 -0,19 -2,18 1,41 2017-11-17
PKO Multi Strategia FIZ seria D 10,75 PLN 0,00 -0,28 -2,18 1,42 2017-11-17
PKO Multi Strategia FIZ seria E 10,61 PLN 0,00 -0,28 -2,21 1,43 2017-11-17
PKO Multi Strategia FIZ seria F 10,69 PLN 0,00 -0,19 -2,20 0,00 2017-11-17
PKO Multi Strategia FIZ seria G 10,55 PLN 0,00 -0,19 -2,13 0,00 2017-11-17
PKO Multi Strategia FIZ seria H 10,62 PLN 0,00 -0,19 -2,12 0,00 2017-11-17
PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 10,57 PLN 0,00 0,00 0,00 5,59 2017-11-17 62 996 500
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 207,34 PLN 0,14 0,16 -0,13 3,84 2017-11-16 0
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 212,60 PLN 0,15 0,16 -0,12 4,05 2017-11-16
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria A 10,03 PLN 0,00 0,00 0,30 0,00 2017-11-17 0
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria B 10,03 PLN 0,00 0,00 0,30 0,00 2017-11-17
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria C 10,03 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-11-17
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 167,85 PLN 0,13 0,14 -0,08 3,07 2017-11-16 0
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 171,53 PLN 0,12 0,14 -0,06 3,28 2017-11-16
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 104,18 PLN 0,22 -1,47 -0,52 -9,68 2017-11-16 0
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 104,51 PLN 0,22 -1,47 -0,50 -9,59 2017-11-16
PKO Płynnościowy SFIO 11,67 PLN 0,09 0,09 0,34 3,37 2017-11-16 0
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,77 PLN 0,08 0,08 0,34 3,43 2017-11-16
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 158,43 PLN 0,04 0,07 0,24 3,08 2017-11-16 0
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 211,97 PLN 0,04 0,07 0,25 3,19 2017-11-16
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A 171,22 PLN 0,00 0,00 4,69 34,60 2017-11-17
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B 160,97 PLN 0,00 0,00 4,69 34,59 2017-11-17
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C 171,63 PLN 0,00 0,00 4,68 34,59 2017-11-17
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria D 159,60 PLN 0,00 0,00 4,23 34,11 2017-11-17
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria E 164,12 PLN 0,00 0,00 4,11 0,00 2017-11-17
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria F 167,45 PLN 0,00 0,00 4,19 0,00 2017-11-17
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 162,82 PLN 0,20 -0,42 -0,94 10,13 2017-11-16 0
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 174,48 PLN 0,21 -0,41 -0,90 10,68 2017-11-16
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 99,81 PLN 0,34 -0,63 -1,10 8,36 2017-11-16 0
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 99,81 PLN 0,34 -0,71 -1,11 8,36 2017-11-16
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A 123,70 PLN 0,00 0,00 0,42 2,22 2017-11-17
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria B 123,23 PLN 0,00 0,00 0,42 2,21 2017-11-17
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria C 122,71 PLN 0,00 0,00 0,42 2,22 2017-11-17
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria D 123,99 PLN 0,00 0,00 0,42 2,22 2017-11-17
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria E 123,33 PLN 0,00 0,00 0,42 2,21 2017-11-17
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F 123,58 PLN 0,00 0,00 0,42 2,23 2017-11-17
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G 123,11 PLN 0,00 0,00 0,42 2,23 2017-11-17
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria H 123,70 PLN 0,00 0,00 0,42 2,22 2017-11-17
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I 123,36 PLN 0,00 0,00 0,42 2,22 2017-11-17
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J 123,61 PLN 0,00 0,00 0,42 2,22 2017-11-17
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria K 123,83 PLN 0,00 0,00 0,42 2,15 2017-11-17
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria L 123,83 PLN 0,00 0,00 0,42 2,13 2017-11-17
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M 123,66 PLN 0,00 0,00 0,42 0,00 2017-11-17
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria N 124,02 PLN 0,00 0,00 0,42 0,00 2017-11-17
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 108,13 PLN 0,00 0,00 0,43 2,14 2017-11-17 411 013 000
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 120,25 PLN 0,24 -3,66 -1,22 4,43 2017-11-16 0
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 125,08 PLN 0,25 -3,64 -1,15 5,45 2017-11-16
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 248,28 PLN 0,98 0,35 4,04 27,83 2017-11-16 0
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 258,57 PLN 0,98 0,37 4,12 29,11 2017-11-16
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,49 PLN 0,17 0,17 -0,17 3,42 2017-11-16 0
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,20 PLN 0,25 -0,49 -0,89 9,22 2017-11-16 0
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,23 PLN 0,25 -0,97 -1,53 13,03 2017-11-16 0
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,70 PLN 0,44 -1,37 -1,72 21,56 2017-11-16 0
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,78 PLN 0,51 -1,43 -1,78 20,67 2017-11-16 0
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 144,98 PLN 0,36 -0,76 -1,38 15,15 2017-11-16 0
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 166,75 PLN 0,36 -0,74 -1,29 16,42 2017-11-16
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl