ALFA SFIO

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

KRB21

Wartość jednostki: 3,25 zł
Aktywa: 1 143 240 000 zł
Max 1R: 3,25 zł
Min 1R: 3,14 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie uniwersalne
Towarzystwo: PKO TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie uniwersalne
1D 3,25 0,00% 0,03%
7D 3,25 0,00% 0,04%
1M 3,24 0,31% 0,07%
3M 3,23 0,62% 0,11%
6M 3,18 2,20% 0,98%
1R 3,14 3,50% 0,55%
3L 2,90 12,07% 4,39%
YTD 3,16 2,85% 0,44%

Najlepsze fundusze dłużne polskie uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) 115,76 zł 4,15%
NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) 139,23 zł 3,78%
ALFA SFIO 3,25 zł 3,50%
Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) 152,68 zł 3,38%
NN (L) Obligacji Plus (NN SFIO) 108,94 zł 3,05%

Zarządzający

Zarządzający funduszemRobert Florczykowski
Jacek Lichocki
Rafał Matulewicz
Lech Mularzuk
Remigiusz Nawrat
Radosław Pela
Artur Ratyński
Sławomir Sklinda
Jarosław Stefanoff
Tomasz Ściesiek
Artur Trela
Robert Wasiak
Marcin Zięba
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl