PKO Globalnego Dochodu FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS63

Wartość jednostki: 92,53 zł
Aktywa: 59 629 126,48 zł
Max 1R: 112,33 zł
Min 1R: 92,53 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: mieszane
Rodzaj: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Towarzystwo: PKO TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
1D 92,53 0,00% -0,03%
7D 92,53 0,00% -0,07%
1M 92,53 0,00% 1,89%
3M 104,71 -11,63% 0,43%
6M 111,63 -17,11% -2,50%
1R 112,33 -17,63% -3,31%
3L 107,37 -13,82% 3,43%
YTD 111,63 -17,11% -4,02%

Najlepsze fundusze mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

Zarządzający

Zarządzający funduszemRafał Matulewicz
Lech Mularzuk
Jarosław Stefanoff
Artur Trela
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl