Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

KAH06

Wartość jednostki: 441,11 zł
Aktywa: 723 954 829,83 zł
Max 1R: 481,63 zł
Min 1R: 424,15 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: mieszane
Rodzaj: mieszane polskie pozostałe
Towarzystwo: PKO TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie pozostałe
1D 440,89 0,05% 0,09%
7D 442,39 -0,29% -0,05%
1M 428,55 2,93% 1,00%
3M 432,05 2,10% 0,93%
6M 464,49 -5,04% -2,12%
1R 475,50 -7,23% -2,80%
3L 407,69 8,20% 0,25%
YTD 465,85 -5,17% -1,61%

Najlepsze fundusze mieszane polskie pozostałe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 441,11 zł -7,23%
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) 11,19 zł -7,60%

Zarządzający

Zarządzający funduszemArkadiusz Bebel
Jacek Lichocki
Lech Mularzuk
Radosław Pela
Michał Rabiega
Artur Ratyński
Jarosław Stefanoff
Artur Trela
Robert Wasiak
Marcin Zięba
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl