QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

QRS20

Wartość jednostki: 64,47 zł
Aktywa: 147 112 000 zł
Max 1R: 73,63 zł
Min 1R: 53,90 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: rynku surowców - metale szlachetne
Towarzystwo: QUERCUS TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze rynku surowców - metale szlachetne
1D 63,97 0,78% 1,21%
7D 63,74 1,15% 2,52%
1M 67,33 -4,25% -3,26%
3M 69,00 -6,57% -10,60%
6M 63,24 1,94% 0,02%
1R 54,49 18,32% 11,46%
3L 51,59 24,51% 26,52%
YTD 56,63 14,88% 8,05%

Najlepsze fundusze rynku surowców - metale szlachetne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 205,18 zł 35,28%
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 199,75 zł 34,61%
PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) 199,75 zł 34,61%
PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) 199,75 zł 34,61%
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 64,47 zł 18,32%

Zarządzający

Zarządzający funduszemArkadiusz Bebel
Krzysztof Grudzień
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl