Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

IPO190

Wartość jednostki: 152,87 zł
Aktywa: 12 373 197,58 zł
Max 1R: 170,99 zł
Min 1R: 134,02 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: surowcowe
Rodzaj: rynku surowców - metale szlachetne
Towarzystwo: Ipopema TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze rynku surowców - metale szlachetne
1D 154,11 -0,80% 0,26%
7D 144,86 5,53% 3,56%
1M 149,02 2,58% 0,21%
3M 146,42 4,41% -0,99%
6M 138,20 10,62% 7,95%
1R 163,40 -6,44% -17,26%
3L -- 9,48%
YTD 149,32 2,31% -2,83%

Najlepsze fundusze rynku surowców - metale szlachetne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 66,67 zł 1,60%
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 175,77 zł -1,26%
Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) 128,43 zł -1,58%
Ipopema Złota i Metali Szlachetnych (Ipopema SFIO) 152,87 zł -6,44%
Investor Gold FIZ 1577,29 zł -7,42%

Zarządzający

Zarządzający funduszemMichał Ficenes
Piotr Humiński
Paweł Jackowski
Sebastian Trojanowski
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl