inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PZU51

Wartość jednostki: 100,71 zł
Aktywa: 109 793 000 zł
Max 1R: 103,04 zł
Min 1R: 88,05 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Towarzystwo: TFI PZU
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych
1D 99,85 0,86% 0,49%
7D 99,85 0,86% 0,30%
1M 101,86 -1,13% -0,52%
3M 97,84 3,17% 1,23%
6M 95,90 5,02% 3,88%
1R 100,01 0,70% 0,20%
3L -- 27,96%
YTD 90,04 12,55% 8,03%

Najlepsze fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych

Zarządzający

Zarządzający funduszemTomasz Stankiewicz
Piotr Zielonka
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl