Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PIO67

Wartość jednostki: 10,52 zł
Aktywa: 18 790 700 zł
Max 1R: 10,55 zł
Min 1R: 9,96 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Towarzystwo: Pioneer Pekao TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych
1D 10,55 -0,28% -0,25%
7D 10,51 0,10% -0,14%
1M 10,32 1,94% 0,90%
3M 10,28 2,33% 2,60%
6M 10,01 5,09% 6,67%
1R -- 15,67%
3L -- 32,37%
YTD -- 11,74%

Najlepsze fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 101,37 zł 35,90%
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 170,52 zł 34,88%
AXA Selective Equity (AXA FIO) 169,14 zł 33,82%
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 139,42 zł 32,43%
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ 137,99 zł 30,23%

Zarządzający

Zarządzający funduszemKarol Ciuk
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl