Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PIO47

Wartość jednostki: 15,61 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 17,16 zł
Min 1R: 11,92 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich uniwersalne
Towarzystwo: Pekao TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne
1D 15,61 0,52% 0,24%
7D 16,06 -2,80% -2,27%
1M 16,82 -7,19% -4,71%
3M 16,42 -4,00% -2,16%
6M 15,29 2,23% 0,30%
1R 11,98 30,85% 14,96%
3L 9,72 60,60% 12,20%
YTD 12,87 22,82% 10,31%

Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 272,05 zł 51,81%
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1908,76 zł 47,34%
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 180,11 zł 42,55%
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 8,28 zł 37,54%
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 20,06 zł 34,00%

Zarządzający

Zarządzający funduszemJacek Babiński
Andrzej Kubacki
Piotr Sałata
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl