AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AGF44

Wartość jednostki: 148,44 zł
Aktywa: 25 659 400 zł
Max 1R: 161,25 zł
Min 1R: 145,56 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich uniwersalne
Towarzystwo: AgioFunds TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne
1D 148,51 -0,05% 0,05%
7D 148,80 -0,24% 0,13%
1M 157,74 -5,28% -4,04%
3M 149,76 -0,88% -0,23%
6M 156,82 -4,61% -0,50%
1R 154,40 -3,86% 2,39%
3L -- 11,23%
YTD 152,38 -1,98% -0,51%

Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 459,45 zł 17,99%
Investor Akcji (Investor FIO) 310,78 zł 15,35%
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 141,56 zł 15,27%
Novo Akcji (Novo FIO) 214,85 zł 13,88%
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 343,83 zł 9,88%

Zarządzający

Zarządzający funduszemBartosz Arenin
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl