PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS92A3

Wartość jednostki: 97,95 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 98,59 zł
Min 1R: 95,60 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych polskich pozostałe
Towarzystwo: PKO TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych polskich pozostałe
1D 97,90 0,05% 0,02%
7D 97,77 0,18% 0,12%
1M 97,15 0,82% 0,04%
3M 96,55 1,45% -0,06%
6M 96,04 2,01% 0,21%
1R 98,59 -0,65% -0,03%
3L -- -19,35%
YTD 95,85 2,20% 0,22%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych polskich pozostałe

Zarządzający

Zarządzający funduszemArkadiusz Bebel
Jacek Lichocki
Lech Mularzuk
Radosław Pela
Michał Rabiega
Artur Ratyński
Jarosław Stefanoff
Artur Trela
Robert Wasiak
Marcin Zięba
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl