BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

IPO111

Wartość jednostki: 109,32 zł
Aktywa: 13 694 000 zł
Max 1R: 109,76 zł
Min 1R: 107,68 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie pozostałe
Towarzystwo: BNP Paribas TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie pozostałe
1D 109,32 0,01% -0,02%
7D 109,36 -0,04% 0,07%
1M 109,44 -0,11% 0,14%
3M 108,40 0,84% 0,46%
6M 108,65 0,62% -12,34%
1R 108,82 0,45% -12,80%
3L 105,61 3,51% -14,82%
YTD 108,12 1,17% -10,93%

Najlepsze fundusze dłużne polskie pozostałe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 107,08 zł 1,36%
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 109,32 zł 0,45%
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,23 zł -96,72%

Zarządzający

Zarządzający funduszemGrzegorz Dobek
Konrad Strzeszewski
Michał Wiernicki
Wojciech Woźniak
Piotr Zagała
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl