PKO Akcji Dywidendowych Globalny A3 (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS61A3

Wartość jednostki: 131,21 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 149,04 zł
Min 1R: 121,61 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Towarzystwo: PKO TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych
1D 131,24 -0,02% -0,05%
7D 130,05 0,89% 0,73%
1M 122,21 7,36% 5,94%
3M 132,10 -0,67% 0,57%
6M 143,94 -8,32% -4,70%
1R 142,41 -7,86% -7,46%
3L -- 16,58%
YTD 146,38 -9,33% -9,97%

Najlepsze fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych

Zarządzający

Zarządzający funduszemArkadiusz Bebel
Radosław Pela
Artur Ratyński
Artur Trela
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl