BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

FOR17

Wartość jednostki: 117,72 zł
Aktywa: 53 985 700 zł
Max 1R: 117,72 zł
Min 1R: 114,76 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie korporacyjne
Towarzystwo: TFI BGŻ BNP Paribas
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie korporacyjne
1D 117,71 0,01% 0,02%
7D 117,68 0,03% 0,03%
1M 117,56 0,14% 0,03%
3M 117,12 0,51% 0,18%
6M 116,19 1,32% 0,54%
1R 114,76 2,58% 1,26%
3L -- 5,97%
YTD 116,29 1,26% 0,65%

Najlepsze fundusze dłużne polskie korporacyjne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1461,44 zł 3,36%
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 117,72 zł 2,58%
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 124,60 zł 2,51%
UniLokata (UniFundusze FIO) 121,69 zł 2,50%
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1762,38 zł 2,50%

Zarządzający

Zarządzający funduszemGrzegorz Dobek
Piotr Zagała
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl