Ipopema Benefit 3 FIZ AN

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

IPO177

Wartość jednostki: 122,53 zł
Aktywa: 81 598 570,52 zł
Max 1R: 123,00 zł
Min 1R: 119,08 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: aktywów niepublicznych uniwersalne
Towarzystwo: Ipopema TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze aktywów niepublicznych uniwersalne
1D 122,53 0,00% -0,80%
7D 122,53 0,00% -0,35%
1M 122,53 -0,38% -1,00%
3M 120,24 1,90% 0,22%
6M 120,17 1,96% 2,34%
1R 121,22 1,08% 6,06%
3L 107,05 14,46% 30,09%
YTD 120,69 1,52% 0,88%

Najlepsze fundusze aktywów niepublicznych uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 176008,90 zł 4,09%
Ipopema Benefit 3 FIZ AN 122,53 zł 1,08%
First Private Equity FIZ AN 765,88 zł -35,54%

Zarządzający

Zarządzający funduszemb.d.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl