Michael/Strom Obligacji Korporacyjnych FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

MMP06

Wartość jednostki: 1 169,49 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 1 169,49 zł
Min 1R: 1 136,34 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie korporacyjne
Towarzystwo: MM Prime TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie korporacyjne
1D 1169,49 0,00% -0,05%
7D 1169,49 0,00% -0,01%
1M 1165,14 0,37% -0,06%
3M 1164,56 0,42% -0,21%
6M 1158,34 0,96% -0,37%
1R 1136,34 2,92% 0,13%
3L 1053,93 10,96% 4,39%
YTD 1169,49 0,00% 0,49%

Najlepsze fundusze dłużne polskie korporacyjne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1545,24 zł 4,24%
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ 107,83 zł 3,23%
Michael/Strom Obligacji Korporacyjnych FIZ 1169,49 zł 2,92%
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 176,66 zł 1,17%
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 161,76 zł 0,48%

Zarządzający

Zarządzający funduszemPiotr Ludwiczak
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl