Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

CAB35

Wartość jednostki: 188,35 zł
Aktywa: 8 860 290 zł
Max 1R: 213,35 zł
Min 1R: 171,54 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Towarzystwo: Rockbridge TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych
1D 187,56 0,42% 0,32%
7D 186,37 1,06% 1,48%
1M 185,43 1,57% 1,68%
3M 174,80 6,96% 3,92%
6M 206,29 -8,90% -1,10%
1R 205,79 -8,47% 0,27%
3L 165,21 14,01% 27,59%
YTD 176,45 8,42% 7,42%

Najlepsze fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych

Zarządzający

Zarządzający funduszemWojciech Dębski
Karol Godyń
Andrzej Lis
Paweł Sugalski
Monika Zduńska
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl