ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALT27

Wartość jednostki: 125,16 zł
Aktywa: 95 732 900 zł
Max 1R: 126,31 zł
Min 1R: 125,02 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: Altus TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 125,03 0,10% 0,06%
7D 125,21 -0,03% -0,31%
1M 125,16 0,00% -0,60%
3M 126,08 -0,73% -1,91%
6M 125,44 -0,22% -0,98%
1R 125,41 -0,20% -0,05%
3L 113,49 10,37% 0,75%
YTD 125,77 -0,49% -1,91%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 125,16 zł -0,20%
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1020,60 zł -3,59%
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 116,90 zł -6,58%
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 104,07 zł -9,75%

Zarządzający

Zarządzający funduszemPiotr Osiecki
Andrzej Zydorowicz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl