Zysk netto PKO BP w IV kw. '18 wyniósł 1.009 mln zł, zgodny z konsensusem

Zysk netto grupy PKO BP w czwartym kwartale 2018 roku wzrósł do 1.009 mln zł z 820 mln zł rok wcześniej - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego banku. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.001,8 mln zł.

(fot. Marek Kuwak / FORUM)

Oczekiwania trzynastu biur maklerskich, co do zysku netto za IV kwartał, wahały się od 975 mln zł do 1023,5 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto grupy PKO BP uzyskany w 2018 roku wyniósł 3.741 mln zł i był 20,5 proc. wyższy niż w 2017 roku.

Wyniki grupy PKO BP w IV kw. 2018 roku według wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników
w mln zł 4Q2018 konsensus różnicaPAP


Wynik odsetkowy 2 480 2 438,1 1,7%

Wynik z prowizji 771 757,7 1,8%

Koszty ogółem 1 447 1 469,1 -1,5%

Saldo rezerw -413 -377,2 9,5%

Zysk netto 1 009 1 001,8 0,7%


4Q2018 4Q2017 różnica 3Q2018 różnica
w mln zł

rdr
kdk
Wynik odsetkowy 2 480 2 249 10% 2 366 5%
Wynik z prowizji 771 760 1% 760 1%
Koszty ogółem 1 447 1 474 -2% 1 441 0%
Saldo rezerw -413 -448 -8% -328 26%
Zysk netto 1 009 820 23% 1 042 -3%

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 2.438,1 mln zł i okazał się zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie 2.438,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.391,4 - 2.468,6 mln zł).W całym 2018 roku wynik z tytułu odsetek wyniósł 9.353 mln zł, rosnąć o 8,7 proc.

Marża odsetkowa w 2018 roku wzrosła do 3,4 proc. z 3,3 proc. w 2017 roku.

Wynik z prowizji w IV kwartale 2018 roku wyniósł 771 mln zł i także był zbliżony do szacunków rynku, który spodziewał się 757,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 744 mln zł do 769 mln zł). Wynik ten w całym 2018 roku wyniósł 3.013 mln zł, czyli był o 1,5 proc. wyższy niż w 2017 roku.

Koszty w ostatnim kwartale 2018 roku wyniosły 1.447 mln zł, czyli były zbliżone do oczekiwań (1.469,1 mln zł).

Wynik na działalności biznesowej w całym 2018 roku wyniósł 13.347 mln zł, rosnąc 6,3 proc., a koszty wyniosły 5.905 mln zł, rosnąc 2,1 proc.

Wskaźnik kosztów do dochodów za 2018 roku wynosił 44,2 proc., podczas gdy za 2017 roku wynosił 46 proc.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w ostatnim kwartale 2018 roku 413 mln zł, czyli były 9,5 proc. wyższe niż oczekiwali analitycy (377,2 mln zł).

Wynik z tytułu odpisów i utraty wartości w całym 2018 roku wyniósł 1.451 mln zł, czyli w porównaniu z 2017 rokiem spadł o 10 proc. Bank podał, że poprawa tego wyniku nastąpiła głównie w efekcie korzystniejszego wyniku z odpisów z tytułu zaangażowania w portfel należności gospodarczych, w związku z dobrą sytuacją gospodarczą.

Koszty ryzyka w 2018 roku spadły do 59 pb z 71 pb w 2017 roku.

Suma bilansowa grupy PKO BP na koniec 2018 roku osiągnęła poziom ponad 324 mld zł i wzrosła od początku roku o około 27 mld zł.

Na koniec 2018 roku wartość finansowania udzielonego klientom banku przekroczyła 230,4 mld zł, czyli wzrosła o ponad 16 mld zł.

W 2018 roku bank udzielił kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych za ponad 15 mld zł.

Bank podał, że w 2018 roku z dwuletnim wyprzedzeniem zrealizował swoje cele finansowe w ramach strategii na lata 2016-2020 czyli grupa osiągnęła ROE powyżej 10 proc., obniżyła wskaźnik kosztów do dochodów do poziomu poniżej 45 proc., utrzymała koszt ryzyka w przedziale 75-85 pb i bank ma zdolność do wypłaty dywidendy. KNF potwierdziła wcześniej, że PKO BP spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50 proc. zysku netto za 2018 rok.

"(...) Już w 2018 r. zrealizowaliśmy główne cele finansowe zakładane w naszej obecnej strategii do 2020 roku. To dobra podstawa do jej przeglądu i przeformułowania priorytetów, co powinno nastąpić w 2019 roku" - napisał w liście do akcjonariuszy Zbigniew Jagiełło, prezes banku.

Łączny współczynnik kapitałowy w 2018 roku wyniósł 18,88 proc., podczas gdy w 2017 roku był na poziomie 17,37 proc.

seb/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 4 oorim

Dwie refleksje: 1) liczba robi wrażenie, ale efektywność tego Banku jest nadal niższa (ROE poniżej 10) - liczbę tę budują wielkością, 2) są banki, które faktycznie mają konta całkiem bez opłat, wszystkie bankomaty i karty za darmo a mają wyższe ROE... PKO po prostu nalicza parę PLN tu, parę tam ciągle..

! Odpowiedz
0 2 skaurus

Lekcja dla Prezia z NBP, fachowcy albo plastikowe blondynki, wybór należy do Ciebie...

! Odpowiedz
9 4 grzegorzkubik

Widzicie jak bank działa prawidłowo to nie dryfuje jak banki Czarneckiego. Dawno powinny być przejęte za złotówkę a Czarnecki powinien być sądzony za przekręty.

! Odpowiedz
5 13 domisie

A wystarczy nie kraść

! Odpowiedz
1 2 psokal

To znaczy kto konkretnie kradł i jakie ma zarzuty prokuratorskie?

! Odpowiedz
PKOBP 0,00% 37,60
2019-05-20 17:00:00
WIG -0,43% 56 317,39
2019-05-20 17:15:00
WIG20 -0,40% 2 175,51
2019-05-20 17:04:30
WIG30 -0,37% 2 499,91
2019-05-20 17:05:00
MWIG40 -0,50% 3 874,83
2019-05-20 17:15:00
DAX -1,61% 12 041,29
2019-05-20 17:37:00
NASDAQ -1,46% 7 702,38
2019-05-20 22:03:00
SP500 -0,67% 2 840,23
2019-05-20 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.