REKLAMA

Zmiany w znakowaniu żywności – znak "Produkt polski"

2017-03-06 08:14
publikacja
2017-03-06 08:14
fot. leaf / YAY Foto

Producenci, którzy obecnie posługują się znakiem "Produkt polski", mają czas do końca roku na dostosowanie się do nowych przepisów regulujących zasady znakowania produktów spożywczych tym znakiem. Zmiany w tym zakresie, zgodne z przepisami unijnymi, weszły w życie z początkiem tego roku.

Czy trzeba oznaczać produkty?

Oznakowanie artykułu rolno-spożywczego zawiera informacje istotne z punktu widzenia jego jakości handlowej, w szczególności:

 • nazwę, pod którą artykuł rolno-spożywczy jest wprowadzany do obrotu,
 • inne dane umożliwiające identyfikację artykułu rolno-spożywczego oraz odróżnienie go od innych takich artykułów.

Artykuły rolno-spożywcze wprowadzane do obrotu znakuje się ponadto widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej, umożliwiającym identyfikację artykułu rolno-spożywczego z danej partii produkcyjnej. Taki kod nadawany jest przez producenta.

Nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych podyktowana była potrzebą wprowadzenia nowych regulacji dotyczących dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją "Produkt polski" wraz z określeniem dodatkowo wzoru znaku graficznego możliwego do zastosowania przy wskazywaniu takiej informacji. Przepisy sprzed nowelizacji nie regulowały zagadnienia znakowania środków spożywczych informacją o kraju pochodzenia.

Ogólne przepisy dotyczące wskazywania kraju pochodzenia zostały określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Zgodnie z art. 26 ust. 2 tego rozporządzenia zamieszczenie w oznakowaniu informacji dotyczących źródła lub miejsca pochodzenia gotowego produktu (środka spożywczego) jest obowiązkowe jedynie w przypadku, gdy brak takiej informacji mógłby w istotnym stopniu wprowadzać w błąd konsumenta co do prawdziwego źródła pochodzenia. Przykładowo gdy opakowanie i sposób prezentacji sugeruje inne pochodzenie produktu (np. poprzez zastosowanie w nazwie produktu nazwy kraju, rysunku przedstawiającego flagę, wizerunku budynku charakterystycznego dla danego kraju) niż jest w rzeczywistości.

Możliwość znakowania produktów znakiem "Produkt polski" (na zasadzie dobrowolności) ma umożliwić zainteresowanym konsumentom wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców. Z badań przeprowadzonych w lipcu 2012 r. przez Europejską Organizację Konsumentów (BEUC) w Polsce wynika, że dla 66% z badanych pochodzenie stanowi przy zakupie żywności istotny czynnik. Fakt ten ma największe znaczenie przy wyborze mięsa (88%).

W związku z tym nowe przepisy wprowadziły możliwość stosowania przez przedsiębiorców wprowadzających żywność do obrotu dobrowolnego oznakowania - "Produkt polski", które może zostać (ale nie musi) przedstawione alternatywnie w formie graficznej. Wzór znaku graficznego zawierającego informację "Produkt polski" określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie (Dz. U. z 2016 r. poz. 2148).

Kiedy można stosować znak "Produkt polski"?

Nowy art. 7b ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych określa kryteria, jakie należy spełnić, aby produkt mógł zostać oznakowany informacją "Produkt polski". Przy czym inne kryteria dotyczą produktów nieprzetworzonych, a inne tych, które uległy przetworzeniu. Aby artykuł rolno-spożywczy nieprzetworzony mógł zostać oznakowany informacją "Produkt polski":

 • musi być produktem, który nie podlegał przetwarzaniu, natomiast mógł zostać rozdzielony, podzielony na części, przecięty, pokrojony, pozbawiony kości, rozdrobniony, wygarbowany, skruszony, nacięty, wyczyszczony, przycięty, pozbawiony łusek, zmielony, schłodzony, zamrożony, głęboko zamrożony lub rozmrożony,
 • jego produkcja, uprawa lub hodowla, w tym zbiory, dojenie w przypadku krów, owiec i kóz odbyły się na terytorium Polski, a w przypadku:
  • mięsa dodatkowo wymaga się, aby zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych na terytorium RP oraz których chów i ubój odbył się również na terytorium Polski,
  • innych niż mięso produktów pochodzenia zwierzęcego - jeżeli zostały pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Polski.

Znak graficzny "Produkt polski"

Produkt polski

Art. 7b ust. 2 wspomnianej ustawy określa kryteria dotyczące produktów przetworzonych, tj. uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów nieprzetworzonych. Te produkty, aby mogły być znakowane znakiem "Produkt polski", muszą spełniać następujące kryteria:

 • ich przetworzenie odbyło się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wszystkie ich składniki w postaci produktów nieprzetworzonych spełniają wymagania dotyczące produktów nieprzetworzonych lub zostały wyprodukowane na terytorium Polski wyłącznie ze składników spełniających wymagania określone dla tych produktów,
 • inne niż nieprzetworzone składniki nie mogą przekraczać 25% łącznej masy wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu (z wyłączeniem użytej wody) oraz składników tych nie można zastąpić takimi samymi składnikami, które zostały wyprodukowane na terytorium Polski.

Przepisy unijne określają katalog produktów, w przypadku których podawanie kraju pochodzenia jest obowiązkowe (patrz ramka). Dodatkowe umieszczenie informacji "Produkt polski" w przypadku tych produktów nie będzie sprzeczne z wymaganiami UE w zakresie znakowania żywności.

W celu ujednolicenia przekazu informacji trafiających do konsumentów i zapobieżenia ich dezorientacji został przewidziany jednoroczny okres przejściowy na obrót środkami spożywczymi, które w oznakowaniu mają umieszczony znak graficzny zawierający informację "Produkt polski" niezgodny z obecnie obowiązującym wzorem. Skutki nieprzestrzegania przepisów dotyczących jakości handlowej, w tym oznakowania artykułów rolno-spożywczych, zawiera rozdział 5 omawianej ustawy, określający przepisy karne i kary pieniężne.

Rodzaje produktów, dla których trzeba określać kraj pochodzenia

» świeże owoce i warzywa,
» wołowina i cielęcina (konieczność podawania kraju urodzenia, chowu, uboju i rozbioru),
» ryby i owoce morza,
» miód,
» wino (kraj, w którym wyprodukowane są winogrona),
» oliwa z oliwek,
» jaja (nadruk symbolu literowego kraju pochodzenia),
» drób importowany spoza UE,
» surowe, pakowane mięsa ze świń, kóz, owiec i drobiu (kaczki, gęsi, kury, indyki).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604 ze zm.)


autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 2017-03-06

Wartości niematerialne i prawne w firmie. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (4)

dodaj komentarz
~jll
@Karbinadel
Bydło ma paszporty i to już od dłuższego czasu a jest po to żeby zmniejszyc przekręty i móc skontrolować np wiek byłda czy jakie leki były podawane
~QQQQQQQQQQ
Bez sensu, całkowicie bez sensu. Mądrzej było całkowicie zakazać GMO w sklepach na terenie Polski oraz w polskim rolnictwie i nie zgadzać się na C E T A
~Karbinadel
"zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych na terytorium RP" - tak jest, wprowadzić obywatelstwo i paszporty dla bydła
~endi
Proponuję do dumnej nazwy " Produkt Polski " dopisywać jaki procent pracowników stanowią obcy np Ukraińcy i ile zarabiają w danej firmie polscy pracownicy

Powiązane: Prawo przedsiębiorcy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki