REKLAMA

ZREMB-CHOJNICE S.A.: Informacje o intencji udzielenia zamówienia przez NORWEGIAN DEFENCE MATERIEL AGENCY („NDMA”) na wykonanie i dostawę mostów taktycznych (Invitation to Tender „P 2584-Tactical Element Bridge 100822 ) dla konsorcjum pod nazwą „ZREMB GROUP".

2021-04-22 14:01
publikacja
2021-04-22 14:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-22
Skrócona nazwa emitenta
ZREMB-CHOJNICE S.A.
Temat
Informacje o intencji udzielenia zamówienia przez NORWEGIAN DEFENCE MATERIEL AGENCY („NDMA”) na wykonanie i dostawę mostów taktycznych (Invitation to Tender „P 2584-Tactical Element Bridge 100822 ) dla konsorcjum pod nazwą „ZREMB GROUP".
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2021 roku powziął informację o intencji udzielenia zamówienia przez NORWEGIAN DEFENCE MATERIEL AGENCY („NDMA”) na wykonanie i dostawę mostów taktycznych (Invitation to Tender „P 2584-Tactical Element Bridge 100822”) dla konsorcjum w którym Emitent występuje jako Partner Konsorcjum („Partner Konsorcjum”) wraz z jedną z wiodących na świecie firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej działającą globalnie i specjalizującą się w produkcji min specjalistycznych mostów taktycznych przeznaczonych dla sił zbrojnych jak i modułowych prefabrykowanych mostów stalowych stosowanych w przemyśle cywilnym- Lider Konsorcjum („Lider Konsorcjum”). Złożenie oferty przez Konsorcjum pod nazwą „ZREMB GROUP” miało miejsce w trybie przetargu publicznego na zasadach prawa norweskiego odnoszącego się do zamówień publicznych przewidzianych dla sił zbrojnych.

Jednocześnie w myśl w/w przepisów (FOSA- Regulations for Defence and Security Procurement od October 13th 2013 no 1185 §§13-2-13-4) istnieje w okresie 10 dni możliwość złożenia protestu (odwołania) na decyzję NDMA.

Konsorcjum ZREMB GROUP zgodnie z przedmiotem zamówienia w niniejszym postepowaniu przetargowym złożyło ofertę na wykonanie zestawów specjalistycznych mobilnych mostów taktycznych przeznaczonych dla sił zbrojnych Norwegii, z kontenerami do ich transportu oraz specjalistycznymi platformami typu FLATTRACKS również służącymi do ich transportu. Przedmiot zamówienia obejmuje również rozwiązania z zakresu logistyki TEB jak tez zintegrowanie oferowanego systemu do istniejącego już w posiadaniu Armii Norwegii połączenia z systemem bazy pontonów. Lider Konsorcjum jako podmiot specjalizujący się w produkcji mobilnych mostów zaprojektuje i wykona zakresy obejmujące część mostową wraz z systemowymi rozwiązaniami wymaganymi przez NDMA, Partner Konsorcjum zaś jako podmiot specjalizujący się w produkcji kontenerów – zaprojektuje i wykona kontenery i platformy FLATTRACKS służące do transportu mobilnych mostów taktycznych wraz z koncepcją z zakresu transportu i składowania TEB w różnych warunkach (nin. bojowych, pogodowych i terenowych).

Oszacowana wartość zamówienia na potrzeby przetargu wyniosła około 16,5 mln zł z czego na Emitenta przypada około 10% tej wartości. Ostateczna wartość zamówienia i pozostałe warunki zostaną określone w umowie, przy czym na wartość zamówienia będą miały wpływ zmiany wynikające z ewentualnego wzrostu kosztów materiałów i finalne koszty logistyki związane z dostawą.

Termin realizacji zamówienia określony przez Zamawiającego to III i IV kwartał 2021 roku w trybie cyklicznych dostaw.

Szczegółowe warunki zamówienia oraz ryzyka z nim związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

O podpisaniu umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym, co nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminu przewidzianego dla procedury odwoławczej zgodnie z właściwymi przepisami prawa.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-04-22 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki