REKLAMA

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji spółki

2019-10-23 19:19
publikacja
2019-10-23 19:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019_09_27_Argumenol_zawiadomienie_z_69_rozliczenie_wezwania_(3).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-23
Skrócona nazwa emitenta
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.
Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” SA („Spółka”) niniejszym w załączeniu przekazuje zawiadomienie w sprawie nabycia akcji Spółki przekazane Spółce przez Argumenol Investment Company Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a w związku z art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 623), które wpłynęło do Spółki w dniu 27 września 2019 roku.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że informacje dotyczące nabycia akcji Spółki przez Argumenol Investment Company Limited w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki dokonanych w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 30 lipca 2019 roku są już publicznie znane. Powyższe informacje zostały przekazane do publicznej wiadomości w załączniku do raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 28 września 2019 roku.
Załączniki
Plik Opis
2019 09 27 Argumenol_zawiadomienie z 69_rozliczenie wezwania (3).pdf2019 09 27 Argumenol_zawiadomienie z 69_rozliczenie wezwania (3).pdf Zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-23 Henryk Sobierajski Prezes Zarządu
2019-10-23 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki