REKLAMA
WEBINAR

XTPL S.A.: wyniki finansowe

2022-11-22 19:44
publikacja
2022-11-22 19:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
XTPL_Raport_Finansowy_III_kw_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
XTPL_Financial_Report_3Q_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży [produktów i usług 6 636 213 1 416 47
II. Przychody z tytułu dotacji 1 882 1 039 401 228
III. Zysk (strata) ze sprzedaży 3 594 -1 556 767 -341
IV. Zysk (strata) brutto -2 108 -6 481 -450 -1 422
V. Zysk (strata) netto -2 128 -6 485 -454 -1 423
VI. Amortyzacja 700 270 149 59
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 055 -3 153 225 -692
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności Inwestycyjnej -1 664 -2 187 -355 -480
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -637 -320 -136 -70
X. Kapitał (fundusz) własny 4 017 4 983 825 1 083
XI. Zobowiązania Krótkoterminowe 3 899 5 947 801 1 293
XII. Zobowiązania długoterminowe 5 771 1 616 1 185 351
XIII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 358 4 580 690 996
XIV. Należności krótkoterminowe 2 272 1 855 467 403
XV. Należności długoterminowe 166 33 34 7
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
XTPL Raport Finansowy III kw 2022.pdfXTPL Raport Finansowy III kw 2022.pdf Raport Finansowy III kw 2022
XTPL Financial Report 3Q 2022.pdfXTPL Financial Report 3Q 2022.pdf Financial Report 3Q 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-22 Filip Granek Prezes Zarządu
2022-11-22 Jacek Olszański Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki