Wysokość rekompensaty i dziennego żołdu za ćwiczenia wojskowe

redaktor Bankier.pl

Na czas ćwiczeń mobilizacyjnych pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu bezpłatnego pracownikowi wezwanemu do armii. Jednak żołnierz rezerwy nie pozostanie bez środków do życia. Otrzyma nie tylko wojskowe uposażenie za czas ćwiczeń, ale może się także starać o rekompensatę utraconych zarobków.

Osoby powoływane przez Wojskową Komendę Uzupełnień na ćwiczenia mobilizacyjne otrzymują na wstępie umundurowanie, zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie oraz bezpłatną opiekę lekarską i stomatologiczną. Żołnierzom przysługuje także zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do wskazanej jednostki wojskowej oraz podróży powrotnej po zakończeniu zgrupowania.

Wysokość rekompensaty i dziennego żołdu za ćwiczenia wojskowe
Wysokość rekompensaty i dziennego żołdu za ćwiczenia wojskowe (EastNews)

Ile wynosi dzienny żołd?

Za każdy dzień ćwiczeń, które trwają ponad 24 godziny i przypadają poza dniem wolnym od pracy, żołnierzowi rezerwy przysługuje dzienne uposażenie wojskowe uzależnione od stopnia wojskowego oraz dodatków funkcyjnych. Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 6 lutego 2013 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2013, poz. 214) wynoszą one odpowiednio:

  • 70,00 zł/dzień dla szeregowego,
  • 83,75 zł/dzień dla plutonowego,
  • 105,00 zł/dzień dla podporucznika.

Oznacza to, że wynagrodzenie rezerwisty za 30-dniowe ćwiczenia wyniesie 2100 zł dla szeregowego, 2512,50 zł dla plutonowego i 3150 zł dla podporucznika. Takie informacje znajdziemy w Vademecum rezerwisty, które Sztab Generalny Wojska Polskiego opublikował na swoich stronach internetowych.

Rekompensata za utracone zarobki

Na wybór osoby, która zostanie powołana na ćwiczenia mobilizacyjne nie ma wpływu to, czy pracuje ona na umowie o pracę, zleceniu lub o dzieło, czy też prowadzi własną działalność gospodarczą. Kryterium doboru, którym kieruje się WKU, to przede wszystkim odbyta już służba wojskowa, rodzaj uprawnień i kwalifikacji wojskowych oraz nadany przydział mobilizacyjny. Stąd wezwanie mogą dostać zarówno bezrobotni, dla których wynagrodzenie rezerwisty za czas ćwiczeń będzie czystym dochodem, jak i przedsiębiorcy, którzy będą musieli odłożyć na kilka dni swoje obowiązki zawodowe.

Dla osób, dla których wojskowe uposażenie oznacza niższy przychód niż normalne dochody z pracy zawodowej wykonywanej na co dzień, przewidziano możliwość starania się o rekompensatę utraconych dochodów.

Wniosek do urzędu miasta i gminy

Po złożeniu pisemnego wniosku i udokumentowaniu straty (np. zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia przypadającego na okres bezpłatnego urlopu na czas ćwiczeń), sprawa jest rozpatrywana w trybie administracyjnym, a po przyznaniu rekompensaty następuje jej wypłata w kwocie pomniejszonej o uposażenie płacone w jednostce wojskowej.

Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca wójt lub burmistrz (prezydent miasta). Wniosek należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

Wysokość rekompensat

Zgodnie art. 52. 2. ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2015 poz. 144) pracownikom wezwanym do osobistego stawienia się przed właściwy organ w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony, którzy nie otrzymali od pracodawcy wynagrodzenia za czas opuszczony z powodu wezwania, przysługuje zryczałtowana rekompensata za każdy dzień w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, czyli 1/30 z 1680 zł  = 56 zł/dzień.

 Świadczenie pieniężne ma zrekompensować utracone:

  • wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo
  • dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej,

które osoby powołane na ćwiczenia wojskowe mogłyby uzyskać w okresie odbywania tychże ćwiczeń.

Górny pułap rekompensaty

Art. 119a ust. 3 tejże ustawy stanowi, że kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Dla przykładu, rezerwiści powołani w marcu na ćwiczenia w jednostce w Tarnowskich Górach, za jeden dzień ćwiczeń mogą otrzymać w ramach rekompensaty (oprócz żołdu) maksymalnie 1/21 z 250% przeciętnego wynagrodzenia za luty 2015 roku. Według GUS wynagrodzenie to wyniosło 3981,75 zł. Stąd: 1/21 z 9954,38 zł = 474 zł / za dzień – to maksymalna stawka dziennej rekompensaty. Oczywiście, jeśli w takiej wysokości były utracone dzienne zarobki czy dochody rezerwisty. Nawet wysoko wynagradzany pracownik, który w ciągu tygodnia zarabia 2370 zł brutto „nie stracił” na tych pięciodniowych ćwiczeniach.

Katarzyna Sudaj

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 2 moro9191

Witam, a jeśli po odbyciu 30dni cw rotacyjnych, należy się nagrodowka 2tys. Jeśli nawet zostałam powołana do służby zawodowej ?

! Odpowiedz
1 1 ~Kwidzyn

Orjetuje się ktoś czy z cukrzyca typu 2 biorą na cwiczenia.Pozdrawiam

! Odpowiedz
2 7 ~Maruda

No hej Właśnie dostałem decyzje z Urzedu o wysokości zwrotu utraconych zarobków za ćwiczenia Prowadzę działalność i po zmianie przepisów wychodzi że będę miał to samo co bym miał pracując Oczywiście o koleżankach i innych pozytywach ćwiczeń o których pisać nie mogę nie wspomnę (

! Odpowiedz
4 1 ~wkurzony

Załosny skandal jak wyjaśniłem sprawe w jednostce w tg to teraz już tydzień robią przelew z wogu w gliwicach wczoraj mnie telefonicznie zapewniła kobieta że na 100% dziś dostanę przelew a tu nic jutro złożę skarge w 4 wogu

! Odpowiedz
4 1 ~wkurzony

Normalnie czysty skandal to co się dzieje w monie gratulacje dla Pana Antoniego za 100% organizaję monu chyba bedę musiał zaczerpnąć porady adwokata

! Odpowiedz
1 3 ~wkurzony

Posedłem w sprawie rekompensaty za utracone zarobki a gość na gminie patrzył na mnie choćby ducha widział wogóle nie wie o żadnej rekompesacie i odsyła mnie do wku mam dość jak wziąć do rezerwy to wiedzą a jak płacić to w dupie mają człowieka a za co żyć co mam dzieciom powiedzieć poczekajcie z pół roku na kase z monu to wam jedzenie kupie

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 4 ~czosnek

Pretensje do UG, widać osoba z którą rozmawiałeś ma braki w przygotowaniu

! Odpowiedz
2 4 ~wkurzony

Ile to idzie czekać na pieniądze okazało się że byłem na l-4 o którym sam nie wiedziałem 2.5 tyg poligonu odbębniłem na wszystkich listach było moje imię i nazwisko ciekawe jak oni się wogóle doliczyli a przelew idzie od wtorku je.....y mon

! Odpowiedz
2 2 ~Marek

Okazuje się że będąc na ryczałcie nie dostanę odszkodowania ! Skarbówka nie ma jak wydać zaświadczenia o zarobkach i jestem w du.... Może iśc na drogę sądową ? Apropo T Gór to olali nas na E mail e nie odpisują !

! Odpowiedz
1 2 ~wkurzony

W tamtym roku była ta sama sytuacja na mobilizacji nie dość że złą date w książeczce wpisali to z zaświadczeniem i kasą była ta sama historia tyle tylko że wtedy jednostka sprawę ruszyła a teraz nawet gadać ze mną nie chcieli odsyłaja mnie do wku i 4 wogu i tak od iwana do pogana

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne