Wynik netto grupy KGHM w III kwartale lepszy od oczekiwań

[Aktualizacja 13:05] KGHM zanotował w III kwartale 2016 r. 329 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 33 mln zł zysku przed rokiem. Wynik okazał się o ponad 35 proc. wyższy od konsensusu PAP, który zakładał 243,3 mln zł. Jeszcze przed publikacją wyników, w środę akcje KGHM zyskały ponad 8 procent, na otwarciu czwartkowej sesji rosły aż o ponad 10 proc.

(Bankier.pl)

Oczekiwania analityków ankietowanych przez PAP wahały się na poziomie zysku netto grupy od 116 mln zł do 395,8 mln zł.

Przychody grupy KGHM w III kwartale wyniosły 4.685 mln zł, zgodnie z oczekiwaniami.

Akcje KGHM-u nie tylko podrożały dziś o 8%, ale i odpowiadały za 1/3 odnotowanego na całej giełdzie obrotu.

Po trzech kwartałach 2016 r. koncern zaraportował 625 mln zł zysku netto i 13,14 mld zł przychodów.

Skonsolidowane wyniki KGHM w II kwartale i I półroczu 2016 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP (dane w mln zł)
3Q2016 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD2016 rdr
Przychody 4685 4635,7 1,10% -2,40% 3,10% 13141 -11,60%
Zysk netto 329 243,3 35,20% 897,00% 143,70% 625 -49,00%
marża netto 7,00% 5,20% 1,78 6,33 4,05 4,76% -3,49

Jednostkowy zysk netto KGHM w III kwartale wyniósł 614 mln zł wobec 354 mln zł przed rokiem. A po trzech kwartałach sięgnął 1,28 mld zł w stosunku do 1,68 mld zł rok wcześniej.

Przychody spółki wyniosły w III kwartale 3.744 mln zł (3.681 mln zł w III kwartale 2015 r.), a po trzech kwartałach sięgnęły 10,28 mld zł wobec 11,77 mld zł rok wcześniej.

Spółka podała, że przychody po 9 miesiącach 2016 r. były niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 13 proc. ze względu na: niższe o 17 proc. notowania miedzi na LME, zmniejszenie wolumenu sprzedaży miedzi i srebra (odpowiednio o 7 proc. i 3 proc.) oraz zmniejszenie dodatniej korekty przychodów z tytułu transakcji zabezpieczających z 343 mln zł do 12 mln zł. Korzystniejszy okazał się z kolei kurs walutowy i notowania srebra.

W III kwartale KGHM Polska Miedź sprzedał 130,1 tys. ton miedzi i 301,2 ton srebra, a od początku roku 385,3 tys. ton miedzi i 845,7 ton srebra (wobec kolejno: 415,4 tys. ton miedzi i 869,4 ton srebra rok wcześniej).

Produkcja miedzi w koncentracie wyniosła w III kwartale 109,7 tys. ton. W ciągu trzech kwartałów 2016 r. produkcja spadła nieznacznie, do 322,5 tys. ton z 323 tys. ton przed rokiem.

Produkcja srebra w koncentracie sięgnęła w III kwartale 326,4 ton, a w okresie I-III kwartał 2016 r. wzrosła do 956,4 ton z 909,3 ton rok wcześniej.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej spółki w okresie 9 miesięcy 2016. wyniosły 8,59 mld zł i kształtowały się na poziomie niższym w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. o 586 mln zł z uwagi na niższe o 2 proc. koszty rodzajowe i zmniejszenie wolumenu sprzedaży miedzi i srebra.

Koszt C1 wyniósł w III kwartale 1,18 USD/funt, a po trzech kwartałach spadł do 1,28 USD/funt z 1,49 USD za funt w okresie I-III kwartał 2015 r. Na spadek kosztu C1 wpłynęło głównie osłabienie polskiej waluty w stosunku do dolara amerykańskiego o 5 proc. oraz wzrost notowań srebra i złota.

KGHM zapłacił w okresie I-III kwartał 2016 r. 942 mln zł podatku od wydobycia niektórych kopalin, czyli mniej niż przed rokiem, gdy z tego tytułu odprowadził do budżetu państwa 1.135 mln zł.

Komentarz eksperta

główny analityk Bankier.pl
Szaleństwo na rynku miedzi

Od początku listopada trwa rajd cen miedzi, które od początku miesiąca poszły w górę o blisko tysiąc dolarów na tonie. Czwartkowe otwarcie notowań przyniosło wzrost cen czerwonego metalu o kolejne 5%.

Trudno traktować poważnie komentarze, jakoby tak silna zwyżka notowań czerwonego metalu była skutkiem wyborczego zwycięstwa Donalda Trumpa. „Wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA zachęcił do dalszych zwyżek” – napisał „The Wall Street Journal”. Miliarder miał w swoim programie zwiększenie wydatków na infrastrukturę, zresztą tak samo jak kandydatka demokratów.

Faktycznych źródeł miedziowego szaleństwa trzeba chyba szukać w Chinach. W Państwie Środka trwa kolejna mega-bańka spekulacyjna.

Czytaj więcej: Szaleństwo na rynku miedzi. Metal jest najdroższy od 15 miesięcy

KGHM International miał w III kw. 352 mln zł starty netto

KGHM International miał w III kwartale 2016 r. 352 mln zł straty netto i 121 mln zł zysku EBITDA. Przychody sięgnęły 566 mln zł - podał KGHM w raporcie. Sierra Gorda ponownie zanotowała stratę netto, na minusie była także EBITDA tej kopalni.

W okresie I-III kwartał 2016 r. strata netto KGHM International sięgnęła 885 mln zł wobec 685 mln zł straty przed rokiem. Zysk EBITDA spółki wzrósł do 393 mln zł z 259 mln zł, a przychody skurczyły się do 1,76 mld zł z 1,96 mld zł.

Gotówkowy koszt produkcji miedzi C1 wyniósł w III kwartale 1,73 USD/funt, a po trzech kwartałach spadł do 1,6 USD/funt wobec 1,91 USD/funt rok wcześniej.

"Redukcja kosztu C1 jest konsekwencją obniżenia kosztów produkcji w wyniku podejmowanych inicjatyw oszczędnościowych, która została częściowo ograniczona przez obniżenie wolumenu sprzedaży miedzi" - tłumaczy spółka w raporcie.

Produkcja miedzi w KGHM International wyniosła od stycznia do września 2016 r. 68,9 tys. ton (spadek o 6 proc. rdr), produkcja niklu 1,6 tys. ton, a produkcja metali szlachetnych 71,6 tys. uncji.

W samym III kwartale 2016 r. KGHM International wydobył 22,1 tys. ton miedzi, 0,5 tys. ton niklu oraz 24,6 tys. uncji metali szlachetnych.

Wydatki inwestycyjne segmentu KGHM International w I-III kwartale 2016 r. wyniosły 94 mln USD.

Sierra Gorda

Chilijska kopalnia Sierra Gorda zanotowała w I-III kwartale 2016 r. 834 mln zł straty netto ważonej udziałem KGHM w tym projekcie. Zysk EBITDA wyniósł w tym czasie 124 mln zł, a przychody ze sprzedaży 970 mln zł.

W samym III kwartale strata netto kopalni ważona udziałem KGHM wyniosła 353 mln zł, a strata EBITDA 30 mln zł. Przychody sięgnęły 287 mln zł.

Całkowita strata Sierra Gorda sięgnęła w I-III kwartale 2016 r. 1,52 mld zł, zysk EBITDA wyniósł 226 mln zł, a przychody 1,76 mld zł. W III kwartale było to kolejno: 642 mln zł straty, 53 mln zł straty oraz 522 mln zł obrotu.

"Ujemna EBITDA zrealizowana w III kwartale 2016 r. jest wypadkową spadku przychodów i wzrostu kosztów" - podała spółka.

Koszt C1 kopalni wyniósł w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. 1,91 USD/funt. W samym III kwartale koszt C1 sięgnął 2,19 USD/funt wobec 1,77 USD/funt w II kwartale i 1,73 USD/funt w I kwartale.

Produkcja miedzi w Sierra Gorda sięgnęła po trzech kwartałach 68,8 tys. ton, a molibdenu 16,9 mln funtów. W samym III kwartale kopalnia wyprodukowała 20,5 tys. ton miedzi i 4,5 mln funtów molibdenu.

"(...) Spadek w relacji do produkcji miedzi w II kwartale o 7 proc., który związany był przede wszystkim z przerobem materiału o niższej zwartości Cu. Należy podkreślić, że jednocześnie wielkość przerobu rudy jak i wskaźnik uzysku miedzi w obydwu kwartałach kształtowały się na podobnym poziomie" - czytamy w raporcie.

"Wzrost zawartości molibdenu w przerabianej rudzie miał wpływ na produkcję molibdenu płatnego, która w III kwartale była wyższa o 25 proc." - dodano.

W pierwszych trzech kwartałach 2016 r. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź poprzez KGHM International dofinansowała kopalnię Sierra Gorda w kwocie 85 mln USD (podwyższenie kapitału) w celu zapewnienia jej płynności przy utrzymujących się niekorzystnych warunkach makroekonomicznych.

Os tycznia do września 2016 r. wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne wyniosły 212 mln USD (831 mln zł), z czego 63 proc. stanowiły wydatki związane z udostępnianiem do eksploatacji kolejnych partii złoża.

KGHM i Sumitomo weryfikują rozwój projektu Sierra Gorda w 3 scenariuszach

KGHM wraz z japońskim partnerem, koncernem Sumitomo, weryfikuje rozwój chilijskiej kopalni Sierra Gorda w trzech scenariuszach - podała spółka w prezentacji do wyników za III kwartał. KGHM przedstawi podsumowanie kierunków rozwoju swoich aktywów zagranicznych przy okazji publikacji wyników za 2016 r.

"Wspólnie z Sumitomo prowadzony jest proces weryfikacji założeń technicznych i ekonomicznych związanych z działalnością operacyjną oraz rozwojem Sierra Gorda dla całego okresu jej eksploatacji. Weryfikacja obejmuje rozwój kopalni Sierra Gorda w trzech scenariuszach: dalszy rozwój projektu w oparciu wyłącznie o fazę I inwestycji, realizacja projektu w oparciu o fazę I inwestycji, wraz z działaniem usuwania wąskich gardeł (ang. debottlenecking), scenariusz zakładający dalszy rozwój projektu w oparciu o fazę I i fazę II" - czytamy w prezentacji.

Dodano, że proces weryfikacji pozwoli na ustalenie optymalnej ścieżki rozwoju kopalni.

"Analizujemy kilka możliwych scenariuszy dla rozwoju tego projektu. Jedynym kryterium jest jego racjonalność ekonomiczna. Robimy analizy geologiczne, analizy modelu produkcyjno-kosztowego. Te dane będziemy znać niebawem i to będzie podstawa do przyjęcia ostatecznych decyzji" - powiedział podczas konferencji prezes KGHM Radosław Domagalski-Łabędzki.

Pytany o ewentualną sprzedaż projektu Sierra Gorda, odpowiedział: "Każda opcja jest możliwa, sprzedaż też zawsze jest brana pod uwagę, ale na pewno nie po to inwestowaliśmy środki, by był to pierwszy scenariusz".

"Weryfikujemy dane i każdy projekt, który ekonomicznie się broni, będzie przez nas pozytywnie rozpatrywany. Ostateczna decyzja odnośnie strategii dla naszych projektów zagranicznych zostanie podjęta po ostatecznej weryfikacji modelu kosztowo-produkcyjnego" - podał.

"Nic nam nie wiadomo, aby nasz partner chciał się wycofać z tego projektu" - dodał.

Prezes poinformował, że weryfikacja aktywów zagranicznych jest priorytetem nowego zarządu.

"Dokonuje się bardzo intensywna ocena i szacowanie wartości aktywów zagranicznych zarówno w Ameryce Północnej, jak i na projekcie Sierra Gorda. (...) Dokonujemy audytów wewnętrznych. Prace nad ostatnim, kluczowym audytem trwają. Mamy już pojęcie o skali wyzwań w następnych miesiącach i latach" - poinformował.

"Podsumowanie kierunków działań za granicą przedstawimy w następnym roku wraz z publikacją wyników za 2016 r." - dodał.

Pytany o swoje priorytety, jako nowego prezesa zarządu KGHM, odpowiedział: "Priorytet pierwszy to uporządkowanie sytuacji organizacyjno-kosztowej na naszych aktywach zagranicznych. Priorytet drugi to ocena sprawności na poziomie grupy kapitałowej w odniesieniu do spółek zależnych, czyli pójście w kierunku urynkowienia naszych spółek zależnych i wykorzystania ich potencjału. Będziemy starali się szukać możliwości budowy wartości naszych spółek, które mają zaplecze know-how i doświadczenie, tak by rozwijały się również w projektach zewnętrznych, a nie tylko wewnątrz grupy".

"Trzecim priorytetem jest przygotowanie strategii ambitnej, ale realnej, uwzględniającej obecne realia, ceny miedzi, nasze możliwości organizacyjne, jeśli chodzi o zarządzanie projektami inwestycyjnymi w kraju i za granicą, strategii wpisującej się w Plan Odpowiedzialnego Rozwoju i budowę wartości polskiej gospodarki poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności. Będziemy stawiać na innowacyjność" - dodał.

(PAP)

jow/ asa/ ana

Źródło: PAP Biznes

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 0 ~Analityk

Co to za surowcowa firma. W krajach rozwiníętych takich firm nie ma. Żenada. Ale nasi rządzący na niczym się nie znają i jest jak jest. Republika Bananowa.

! Odpowiedz
0 1 ~Xawery88

Szkoda ze nie przekłada się to na metale szlachetne i teraz pytanie jak to jest KGHM tak ładnie wzrosło a metale szlachetne tyle o ile idą w górę jak kot naplakal

! Odpowiedz
1 1 ~pa

Wow, 2 listopada kupowałem po 69 i sie zastanawiałem, czy jeszcze nie spadnie... :)

! Odpowiedz
0 1 ~Pawel

Ja tez :) pzdr

! Odpowiedz
0 2 ~seth

DM pkobp oczywiście NIE DZIAŁĄ, tak to wygląda w polskich spółkach!

! Odpowiedz
0 5 ~bzwbk

to jak bzwbk dalej 44zł?

! Odpowiedz
0 1 ~PL

Ładnie to tak panowie politycy?

! Odpowiedz
7 24 bialy_kruk

Czy pani prezes Zaleska moze wyjanic kto dzisiaj wykozystal informacje dotyczce wynikow KGHM do zakupu akcji?

Oczywiscie oficjalnie sytuacja taka nie miala miejsca.

! Odpowiedz
4 10 ~Tyu

@biały_kruk zapytaj trumpa dlaczego kgh rośnie. Wiesz kto to?

! Odpowiedz
2 9 ~Cu

SPYTAJ MATOŁKU DLACZEGO W LONDYNIE O TYLE ZDROŻAŁA MIEDŹ

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne
KGHM 3,76% 91,52
2020-06-05 17:04:53
SREBRO -2,39% 17,57
2020-06-05 22:59:00
WIG 2,57% 51 494,63
2020-06-05 17:15:00
WIG20 3,13% 1 842,47
2020-06-05 17:15:00
WIG30 2,93% 2 131,32
2020-06-05 17:15:01
MWIG40 1,45% 3 607,33
2020-06-05 17:15:01
DAX 3,36% 12 847,68
2020-06-05 17:37:00
NASDAQ 2,06% 9 814,08
2020-06-05 22:03:00
SP500 2,62% 3 193,93
2020-06-05 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.