Wybory samorządowe 2018. Kiedy, gdzie i jak głosować?

2018-10-16 09:25
publikacja
2018-10-16 09:25

Wybory samorządowe 2018 – a dokładniej ich pierwsza tura – odbędą się już w tę niedzielę. Kogo będziemy wybierać? Jak głosować? Co zrobić, gdy chcemy głosować poza miejscem zamieszkania? Kiedy głos jest nieważny? Na te pytania odpowiemy w tym artykule.

Wybory samorządowe 2018 - wszystko, co powinieneś wiedzieć / fot. Tomasz Adamowicz / FORUM

Kiedy wybory samorządowe 2018?

Wybory samorządowe odbędą się 21 października 2018 r. Wtedy zagłosujemy na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, a także wybierać członków rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich oraz – w Warszawie – rad dzielnic. 21 października to data I tury wyborów samorządowych. Tam, gdzie wybory na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie zostaną rozstrzygnięte w tym terminie, 4 listopada odbędzie się II tura.

Godziny otwarcia lokali wyborczych to w całym kraju od 7 do 21. Głosować należy w miejscu stałego zamieszkania. Domyślnie jest on tożsamy z miejscem zameldowania (jesteśmy wpisani do rejestru wyborców gminy, w której jesteśmy zameldowani), jednak jeśli na stałe przebywamy w innym miejscu, to tam powinniśmy oddać swój głos.

Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

Miejsce zameldowania nie zawsze jest równoznaczne z miejscem zamieszkania. To ten pierwszy warunkuje, do jakiego okręgu wyborczego należymy. Należy podkreślić, że w odróżnieniu od wyborów prezydenckich czy parlamentarnych, nie ma możliwości oddania głosu w innym okręgu wyborczym niż nasz. Aby zagłosować poza miejscem zameldowania, należy wcześniej dopełnić kilku formalności, na które czas mamy do 16 października.

Co trzeba zrobić, by móc głosować w mieście innym niż jesteśmy zameldowani? W urzędzie gminy, w której chcemy oddać głos, należy złożyć wniosek, w którym powinno znaleźć się: imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia i PESEL. Do wniosku powinna zostać dołączona kserokopia dokumentu tożsamości i dokument potwierdzający obywatelstwo i miejsce stałego zamieszkania na terenie danej gminy (np. umowę najmu). Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma wówczas trzy dni na podjęcie decyzji o wpisaniu mieszkańca do rejestru wyborców. Dlatego 16 października to ostatni dzień na złożenie papierów.

Wniosek o możliwość głosowania poza miejscem zamieszkania możemy złożyć także przez internet. Posłuży nam do tego strona obywatel.gov.pl, gdzie trzeba skorzystać z profilu zaufanego. Adresatem wniosku złożonego przez internet powinna być gmina, w której chcemy oddać głos. Potwierdzenie złożenia dokumentu trafi na naszą skrzynkę ePUAP. W tym samym miejscu należy szukać decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców. Przy tej metodzie czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy to również trzy dni.

Jak głosować na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast?

Aby oddać głos na swojego kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na karcie do głosowania należy postawić znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce po lewej stronie od jego nazwiska.

Tam, gdzie w wyborach na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta startuje tylko jedna osoba, głosujący zaznacza znakiem „X” kratkę oznaczoną słowem „TAK” jeśli jest za wyborem kandydata lub tę oznaczoną słowem „NIE”, jeśli jest przeciwko.

Jak głosować do rad gmin?

Sposób głosowania na członków rad gmin zależy od tego, w jak dużej gminie mieszkamy.

W wyborach do rad gmin liczących do 20 tys. głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” obok nazwiska wybranej osoby. Z kolei w wyborach do rad gmin, których liczba mieszkańców przekracza 20 tys. osób, głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Jak głosować do rad powiatów?

W wyborach do rad powiatów głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Jak głosować do sejmików wojewódzkich?

Podobnie jak w przypadku rad większych gmin i rad powiatów, w wyborach na członków sejmików wojewódzkich głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Jak głosować w Warszawie?

W Warszawie dodatkowo zagłosujemy na członków rad dzielnic. Głosowanie na nich odbywa się na takich samych zasadach, co wybory do rad gmin zamieszkałych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców  - głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Kiedy głos jest nieważny?

Głos w wyborach samorządowych jest nieważny, gdy:

  • nie zakreślimy żadnej kratki (dotyczy wszystkich przypadków),
  • postawimy znak „X” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata (w przypadku wyborów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i do rad gmin poniżej 20 tys. mieszkańców),
  • postawimy znak „X” przy nazwiskach kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście (w przypadku wyborów do rad dzielnic  m.st. Warszawy, rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, rad powiatów i sejmików wojewódzkich),
  • postawimy znak „X” w obu kratkach (w przypadku, gdzie na wójta, burmistrza lub prezydenta  miasta kandyduje tylko jedna osoba),
  • zakreślimy kratkę wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez komisję wyborczą (we wszystkich przypadkach).

Kto może głosować?

W wyborach samorządowych głosować mogą osoby pełnoletnie, które mają pełnię praw publicznych i są wpisane do stałego rejestru wyborców. Prawo to mają zarówno obywatele polscy, jak i Unii Europejskiej bez polskiego paszportu, ale stale mieszkający w Polsce. Ci jednak mogą uczestniczyć tylko w wyborach na szczeblu gminnym (rady gminy, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast).

W wyborach samorządowych głosować można wyłącznie w miejscowości, w której dana osoba zamieszkuje z zamiarem stałego pobytu. Fakt ten musi być potwierdzony wpisem do stałego rejestru wyborców gminy.

Agnieszka Ślęzak

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Wybory samorządowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki