REKLAMA

Wybory parlamentarne: Do czwartku można dopisać się do spisu wyborców za granicą

2015-10-20 07:09
publikacja
2015-10-20 07:09

Jeszcze tylko przez trzy dni, do czwartku włącznie, można zgłosić odpowiedniemu konsulowi chęć głosowania w niedzielnych wyborach za granicą. Chodzi o głosowanie w lokalu wyborczym; termin na zgłaszanie chęci oddania głosu za pośrednictwem poczty już minął.

fot. Krystian Maj / / FORUM

Chęć głosowania za granicą można zgłosić ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej - przy pomocy aplikacji na stronie internetowej MSZ: ewybory.msz.gov.pl.

W zgłoszeniu trzeba podać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres zamieszkania w kraju (miejsce ujęcia w rejestrze wyborców w odniesieniu do osób przebywających za granicą czasowo), numer ważnego polskiego paszportu albo dowodu osobistego (w krajach UE oraz państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy) oraz miejsce i datę jego wydania.

Także do czwartku wyborcy przebywający na polskich statkach morskich mogą złożyć do kapitana wniosek o wpisanie do spisu wyborcow w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach.

Do ostatniego roboczego dnia przed wyborami, czyli do piątku włącznie można odebrać ze swojego urzędu gminy zaświadczenie o prawie do głosowania. Daje ono możliwość oddania głosu w niedzielnych wyborach w dowolnym lokalu wyborczym w kraju i za granicą. Zaświadczenia o prawie do głosowania można odebrać w godzinach pracy urzędu gminy czy miasta, w którym jesteśmy ujęci w spisie wyborców. Gdy otrzymujemy zaświadczenie, jesteśmy skreślani ze spisu wyborców w naszym obwodzie, dlatego ważne jest, aby tego dokumentu nie zgubić. (PAP)

wni/ as/

Źródło:PAP
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)

Powiązane: Polityka

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki