REKLAMA

WDX: Rejestracja połączenia spółek

2018-04-17 09:04
publikacja
2018-04-17 09:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2018
Data sporządzenia: 2018-04-17
Skrócona nazwa emitenta
WDX
Temat
Rejestracja połączenia spółek
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd WDX S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał w dniu 16.04.2018 r. postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji połączenia spółki WDX S.A. ("Spółka Przejmująca") ze spółką Wandalex-Feralco Sp. z o.o. ("Spółka Przejmowana"). Połączenie następuje przez przeniesienie na WDX S.A. (jako Spółki Przejmującej) całego majątku Wandalex-Feralco Sp. z o.o., z siedzibą w Zgierzu (95-100) przy ul. Szczawińskiej 54/58, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118283 (jako Spółki Przejmowanej).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-17 Jacek Andrzejewski Wiceprezes Zarządu Jacek Andrzejewski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki