REKLAMA

Cudzoziemcy w Polsce. Sprawdzamy, w jakich zawodach pracują

Weronika Szkwarek2020-09-23 05:55redaktor Bankier.pl
publikacja
2020-09-23 05:55
Cudzoziemcy w Polsce. Sprawdzamy, w jakich zawodach pracują
Cudzoziemcy w Polsce. Sprawdzamy, w jakich zawodach pracują
fot. bedya / / Shutterstock

Epidemia odcisnęła piętno na przypływie obcokrajowców do Polski. W pierwszej połowie 2020 roku wydano prawie 19 tys. mniej zezwoleń na pracę niż w analogicznym okresie rok temu. Coraz mniej przybywa do Polski Ukraińców – w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku wydano o ponad 17 tys. mniej pozwoleń na pracę.

Biorąc pod uwagę obywateli krajów, którzy otrzymali więcej niż 2 tys. zezwoleń na pracę w 2020 roku, to najczęściej do Polski w poszukiwaniu zatrudnienia przybywali Banglijczycy (niecałe 2 tys. zezwoleń), Białorusini (12 tys. zezwoleń), Filipińczycy (3 tys.), Gruzini (4 tys.), Hindusi (4 tys.), Mołdawianie (niecałe 4 tys. zezwoleń), Nepalczycy (2 tys.), Ukraińcy (145 tys.) i obywatele Uzbekistanu (niecałe 4 tys.).

W porównaniu do analogicznego okresu rok temu nastąpił gwałtowny spadek wydanych zezwoleń na pracę dla Banglijczyków, Nepalczyków oraz Ukraińców. Natomiast częściej zezwolenia otrzymywali w tym roku Filipińczycy, Gruzini, Mołdawianie oraz obywatele Uzbekistanu. Sytuacja polityczna w Białorusi nie zdążyła odbić się na danych resortu pracy – najnowsze obejmują okres pierwszych sześciu miesięcy roku.

Liczba wydanych zezwoleń na pracę według obywatelstwa

Obywatelstwo

Liczba wydanych zezwoleń na pracę w I półroczu 2020 r.

Liczba wydanych zezwoleń na pracę w I półroczu 2019 r.

Ogółem

198 301

217 297

Bangladesz

1954

4166

Białoruś

12 225

12 953

Filipiny

3328

2782

Gruzja

4206

3297

Indie

4149

4310

Mołdawia

3886

3714

Nepal

2398

6360

Ukraina

145 067

162 421

Uzbekistan

3845

2623

Źródło: dane MRPiPS, uwzglęgniono dane dotyczące obywateli tych państw, których liczba wydanych zezwoleń na pracę wyniosła przynajmniej ok. 2000 

Gdzie pracują obcokrajowcy?

Najczęściej zezwolenia na pracę dla cudzoziemców obejmowały takie zawody i specjalizacje jak: robotnicy przemysłowi oraz rzemieślnicy, operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń oraz pracownicy wykonujący prace proste. Wśród wspomnianych specjalizacji największy spadek zezwoleń nastąpił wśród robotników przemysłowych i rzemieślników.

Liczba wydanych zezwoleń na pracę według zawodów i specjalności (cz. 1)

Obywatelstwo

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

Specjaliści

Technicy i inny średni personel

Pracownicy biurowi

Pracownicy usług i sprzedawcy

I pół. 2020 r.

I pół. 2019 r.

I pół. 2020 r.

I pół. 2019 r.

I pół. 2020 r.

I pół. 2019 r.

I pół. 2020 r.

I pół. 2019 r.

I pół. 2020 r.

I pół. 2019 r.

Ogółem

1275

1226

4575

5971

5302

5478

9542

7773

7365

7366

Bangladesz

5

3

20

111

44

70

43

109

460

490

Białoruś

31

29

159

257

208

181

395

260

117

196

Filipiny

2

2

31

33

151

72

65

43

50

47

Gruzja

4

7

28

41

84

55

215

83

39

49

Indie

118

96

976

1057

103

141

135

187

247

266

Mołdawia

3

2

13

15

28

23

92

46

18

22

Nepal

3

3

6

38

61

31

57

233

103

143

Ukraina

456

404

1600

2235

3423

3706

7444

6305

5185

4899

Uzbekistan

6

3

7

25

160

22

281

89

35

45

Źródło: dane MRPiPS, uwzglęgniono dane dotyczące obywateli tych państw, których liczba wydanych zezwoleń na pracę wyniosła przynajmniej ok. 2000

Najmniej zezwoleń na pracę wydawano dla przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników oraz dla specjalistów. Niewiele więcej zezwoleń przekazano pracownikom usług i sprzedawcom, wzrost nastąpił natomiast wśród potwierdzeń dla pracowników biurowych.

Liczba wydanych zezwoleń na pracę według zawodów i specjalności (cz. 2)

Obywatelstwo

Rolnicy ogrodnicy, leśnicy i rybacy

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

Pracownicy wykonujący prace proste

I pół. 2020 r.

I pół. 2019 r.

I pół. 2020 r.

I pół. 2019 r.

I pół. 2020 r.

I pół. 2019 r.

I pół. 2020 r.

I pół. 2019 r.

Ogółem

1114

1385

69 579

86 156

40 227

42 085

59 322

59 857

Bangladesz

18

10

757

2292

56

184

556

897

Białoruś

18

21

4298

5780

5439

4942

1500

1287

Filipiny

8

0

736

636

348

345

1937

1604

Gruzja

13

1

1593

1510

424

292

1806

1259

Indie

74

7

1587

1438

349

385

560

733

Mołdawia

6

8

1761

1605

632

620

1333

1373

Nepal

37

105

660

2649

147

348

1324

2810

Ukraina

908

1138

50 517

63 417

30 583

33 736

44 951

46 581

Uzbekistan

19

38

1959

1613

407

206

971

582

Źródło: dane MRPiPS, uwzglęgniono dane dotyczące obywateli tych państw, których liczba wydanych zezwoleń na pracę wyniosła przynajmniej ok. 2000. 

W przypadku Ukraińców to pracują oni najczęściej jako robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy oraz jako pracownicy wykonujący prace proste. Do Polski za pracą w charakterze specjalistów poza Ukraińcami przyjeżdżają przede wszystkim Hindusi. Wśród techników pojawiają się często Białorusini i obywatele Uzbekistanu.

Mniej informatyków, ale więcej lekarzy z Ukrainy

Jak wynika z Barometru Polskiego Rynku Pracy 2020 przygotowanego przez PEsonnel Service, na początku roku co dziesiąta firma zatrudniała Ukraińców. W co piątej obywatele Ukrainy zajmowali stanowiska średniego szczebla, a w co dziesiątej wyższego. W pierwszym półroczu 2020 roku wydano 353 zezwolenia na pracę dla cudzoziemców dla pracowników sektora medycznego (w tym 124 dla Ukraińców)  i 2224 (w tym 593 dla obywateli Ukrainy) dla informatyków.

– Lockdown polskiej gospodarki i utrudnienia w ruchu granicznym spowodowały, że zainteresowanie wykwalifikowanymi specjalistami z Ukrainy spadło w niemal każdym zawodzie. Wyjątków jest niewiele, bo chociaż procentowe przyrosty wśród lekarzy czy pielęgniarek robią wrażenie, to wciąż mówimy o nielicznej grupie, odpowiednio 23 i 9 osób, spośród ogółu 145 tys. zezwoleń dla Ukraińców. Warto także odnotować wzrost o 50 osób ukraińskiej kadry kierowniczej w Polsce. Sytuacja informatyków jest bardziej złożona, bo chociaż otrzymali mniej zezwoleń, to popyt na nich w ostatnich miesiącach nie zmalał. Zamiast przyjeżdżać do Polski, wykonują telepracę z domu, zmniejszając tym samym ryzyko opóźnienia realizacji projektu – zauważa Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy w opracowaniu na łamach Personnel Service. 

Jeśli chodzi o informatyków, to w pierwszej połowie 2019 roku wydano dla nich 3586 pozwoleń na pracę, jednak może to być związane z możliwością wykonywania pracy zdalnie przez pandemię koronawirusa.

– Jedynie w przypadku informatyków możemy mówić o pozornym spadku zainteresowania ich usługami, które w rzeczywistości zostały po prostu przeniesione do kanału zdalnego. Ukraińcy o innych specjalizacjach odczuli skurczenie się rynku pracy w Polsce. Nasze firmy będą znów po nich chętniej sięgać, gdy wrócimy na ścieżkę stabilnego wzrostu gospodarczego. A to nastąpi raczej nie wcześniej niż w kolejnym roku. Warto natomiast zwrócić uwagę, że o ile podczas pandemicznego kryzysu radzimy sobie z okrojoną liczbą specjalistów z Ukrainy na rynku, to osoby wykonujące prace proste, których nie chcą się podejmować Polacy, wydają się nie do zastąpienia – podsumowuje Krzysztof Inglot.

Obywatelstwo

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

Specjaliści

Technicy i inny średni personel

Pracownicy biurowi

Pracownicy usług i sprzedawcy

I pół. 2020 r.

I pół. 2019 r.

I pół. 2020 r.

I pół. 2019 r.

I pół. 2020 r.

I pół. 2019 r.

I pół. 2020 r.

I pół. 2019 r.

I pół. 2020 r.

I pół. 2019 r.

Ogółem

1275

1226

4575

5971

5302

5478

9542

7773

7365

7366

Bangladesz

5

3

20

111

44

70

43

109

460

490

Białoruś

31

29

159

257

208

181

395

260

117

196

Filipiny

2

2

31

33

151

72

65

43

50

47

Gruzja

4

7

28

41

84

55

215

83

39

49

Indie

118

96

976

1057

103

141

135

187

247

266

Mołdawia

3

2

13

15

28

23

92

46

18

22

Nepal

3

3

6

38

61

31

57

233

103

143

Ukraina

456

404

1600

2235

3423

3706

7444

6305

5185

4899

Uzbekistan

6

3

7

25

160

22

281

89

35

45

Źródło: dane MRPiPS, uwzglęgniono dane dotyczące obywateli tych państw, których liczba wydanych zezwoleń na pracę wyniosła przynajmniej ok. 2000


Źródło:
Weronika Szkwarek
Weronika Szkwarek
redaktor Bankier.pl

Zajmuje się tematyką prawa pracy. Pisze o związanych z nim nadużyciach i wyzwaniach, jakie stoją przed obecnym rynkiem pracownika. W swoich artykułach zajmuje się również problemami polskich i zagranicznych konsumentów. Autorka cyklu "Życie po etacie", w którym opowiada historie osób decydujących się na zamianę umowy o pracę na własną działalność gospodarczą.

Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (31)

dodaj komentarz
money_maker88
I dobrze. Wołyń - pamiętamy.
drabio
Za rzeź na Wołyniu odpowiedzialny był OUN-B czyli kilka tysięcy ludzi zgrupowanych wokół prowidnyka Romana Szuchewycza i Kołaczkowskiego. Ci ludzie wcześniej najmowali się(podpisali kontrakt z nazistami) do czystek etnicznych przeprowadzanych pod auspicjami nazistów na terenie dzisiejszej Białorusi, Polski i Ukrainy na Za rzeź na Wołyniu odpowiedzialny był OUN-B czyli kilka tysięcy ludzi zgrupowanych wokół prowidnyka Romana Szuchewycza i Kołaczkowskiego. Ci ludzie wcześniej najmowali się(podpisali kontrakt z nazistami) do czystek etnicznych przeprowadzanych pod auspicjami nazistów na terenie dzisiejszej Białorusi, Polski i Ukrainy na rozkaz Niemców.


To nie są wszyscy Ukraińcy tylko garstka zwyrodnialców którzy od nazistów nauczyli się robić czystki etniczne, mordować, rabować, palic i zastraszać.


Głosami miedzy innymi Olega Tiachnyboka te szmaty mają pomniki i swoje ulice na Ukrainie Tiahnybok to dobry znajomy prezesa Kaczyńskiego który to wrzeszczał razem z tymże na Majdanie pod czerwono-czarnymi flagami jakie na Wołyniu miał OUN-B.

DlategoKaczor jest dla mnie zwykłym darmozjadem który dla władzy gotów jest na wszystko

Tak Wołyń pamiętam.
drabio odpowiada drabio
Ci co minusowali to kto? Potomkowie OUN B?
demeryt_69
Ciekawe czy tych dwóch Gruzinów już wyszło po wyroku za morderstwo 28-letniej Polki z Łodzi sprzed 2 lat?
https://tvn24.pl/lodz/lodz-pierwszy-wyrok-po-zabojstwie-pauliny-dynkowskiej-dwaj-gruzini-skazani-ra996632-2981777
glos_rozsadku
co za durny wniosek. Porównują I kwartał a przecież przez kilka mies. były granice zamknięte i każdy bał się koronowirusa.
eagleeye
Płakać nie będziemy za nimi. Wiem z autopsji bo dzięki podpisania umowy z agencją pracy tymczasowej mojego byłego pracodawcy ja i kilka innych osób straciło etaty.

demeryt_69
Na pewno nie dotyczy to 'Bułgarów' :)
anty12
Widze ze do Polski zjezdza cala smietanka hindusko-muzulanska. O i wyszla dwulicowosc PiSu. A jak darli papy ze Peło chce przyjac muzulmanow z Syrii.
meryt
anty12 "darli papy ze Peło chce przyjac muzulmanow z Syrii."

Znajdź różnicę.

2020 "Liczba wydanych zezwoleń na pracę w I półroczu 2020 r."
Bangladesz 1954
Indie 4149
Nepal 2398
Uzbekistan 3845


"1 wrz 2020 - Gdyby nie pandemia COVID-19 pracę miałby w Niemczech
anty12 "darli papy ze Peło chce przyjac muzulmanow z Syrii."

Znajdź różnicę.

2020 "Liczba wydanych zezwoleń na pracę w I półroczu 2020 r."
Bangladesz 1954
Indie 4149
Nepal 2398
Uzbekistan 3845


"1 wrz 2020 - Gdyby nie pandemia COVID-19 pracę miałby w Niemczech co najmniej co trzeci, żyjący tam uchodźca"

2015
"Trzaskowski powiedział, że zgodnie z ustaleniami najpierw rozmieszczonych ma zostać 66 tysięcy osób ze 120 tysięcy ich ogólnej liczby, z których ok. 5 tysięcy miałoby trafić do Polski... Poza tymi dwoma tysiącami, na które zgodziliśmy się wcześniej, ta liczba to będzie ok. 4,5 tys. W sumie więc do Polski miałoby być przyjętych 6,5 tysiąca osób"


meryt
anty12 "chce przyjac muzulmanow z Syrii"

"Zapraszający powinien posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej :
515 zł – miesięcznie w przeliczeniu na niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca"


"Kto może
anty12 "chce przyjac muzulmanow z Syrii"

"Zapraszający powinien posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej :
515 zł – miesięcznie w przeliczeniu na niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca"


"Kto może wystawić zaproszenie
Zapraszającym może być:

obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel innego państwa członkowskiego UE/EOG/Szwajcarii lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium, lub

cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub"

Powiązane: Ukraińcy na polskim rynku pracy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki