REKLAMA
WEBINAR

Limity cen dla energetyki. Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw

2022-11-09 21:50
publikacja
2022-11-09 21:50

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów do ustawy o mrożeniu cen energii w przyszłym roku. Rozporządzenie określa sposób obliczania limitu ceny dla wytwórców energii elektrycznej, w podziale na technologie oraz dla spółek obrotu energią.

Limity cen dla energetyki. Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw
Limity cen dla energetyki. Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw
fot. Maryia_K / / Shutterstock

Przepisy dotyczą podmiotów, które będą musiały przekazywać odpis na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

Dla wytwórców energii elektrycznej przedstawiono w rozporządzeniu zasady i wzory określające limit ceny w zależności od technologii wytwarzania energii elektrycznej.

Z opublikowanych wzorów wynika, że cena uwzględniać ma m.in. koszt zużytego paliwa, sprawność netto jednostki wytwórczej, marżę (wyznaczoną jako 3 proc. ceny energii elektrycznej z rynku dnia następnego obliczonej jako 80 proc. ceny określonej w indeksie TGeBase oraz 20 proc. ceny określonej w indeksie TGePeak dla doby, dla której obliczany jest odpis na fundusz) oraz "dodatek inwestycyjny i na pokrycie kosztów stałych".

W przypadku przedsiębiorstw energetycznych, które prowadzą obrót energią elektryczną, przedstawiono sposób określenia limitu ceny oddzielnie dla energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, a oddzielnie dla obrotu energią, z wyłączeniem sprzedaży do odbiorców końcowych.

Jak podano w rozporządzeniu, w przypadku przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną, limit ceny w zakresie wolumenu energii będącego przedmiotem obrotu, z wyłączeniem sprzedaży do odbiorców końcowych stanowi iloczyn średniej ważonej wolumenem ceny zakupionej energii w danym dniu oraz marży określonej jako 1,015 lub 1,01. Z kolei dla energii sprzedawanej do odbiorców końcowych limit ceny dla przedsiębiorstwa stanowi iloczyn średniej ważonej wolumenem ceny zakupionej energii elektrycznej w danym dniu oraz marży określonej jako 1,035 lub 1,03 (powiększony o jednostkowy koszt umorzenia świadectw pochodzenia).

"Minister właściwy do spraw energii na bieżąco monitoruje kształtowanie się poziomu limitu cen dla poszczególnych technologii wytwarzania oraz ich wpływ na kształtowanie się poziomu odpisu na Fundusz, biorąc pod uwagę możliwość pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną" - napisano w rozporządzeniu.

Na początku listopada prezydent podpisał ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Ustawa wprowadza maksymalne ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, samorządów i firm. Zgodnie z nowymi przepisami dla gospodarstw ta cena wyniesie 693 zł za MWh, a dla samorządów i sektora MŚP - 785 zł za MWh. Sprzedawcom energii będą przysługiwały rekompensaty za stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi maksymalnych cen.

Ustawa przewiduje, że wytwórcy i sprzedawcy energii elektrycznej będą musieli przekazać odpisy na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny będące nadmiarowym przychodem, według przyjętego w ustawie sposobu obliczania. (PAP Biznes)

pel/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Energetyka

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki