REKLAMA

Venture INC ASI S.A.: Objęcie udziałów w INCREDIBLE MACHINES

2021-09-23 16:12
publikacja
2021-09-23 16:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-23
Skrócona nazwa emitenta
Venture INC ASI S.A.
Temat
Objęcie udziałów w INCREDIBLE MACHINES
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Venture INC ASI SA (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (NZW) INCREDIBLE MACHINES sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka). W trakcie NZW podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 20.000,00 złotych, do kwoty 24.000,00 złotych, tj. o kwotę 4.000,00 złotych, w drodze utworzenia 80 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 złotych. Emitent obejmie 71 nowoutworzonych udziałów, o łącznej wartości nominalnej 3550,00 złotych, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 400.000,00 złotych.

Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 71 udziałów Spółki stanowiących 14,79% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowić będzie 14,79% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Jednocześnie, Emitent w przypadku osiągnięcia przez Spółkę określonych w umowie inwestycyjnej KPI, zobowiązali się przeprowadzić Nadzwyczajne Zgromadzenie. Wspólników Spółki, na którym zostanie podjęta uchwała o utworzeniu 105 udziałów, z których 105 udziałów obejmie Emitent za cenę 600.000,00 zł. W przypadku objęcia przez Emitenta nowo-utworzonych udziałów, Emitent łącznie posiadać będzie 176 udziałów stanowiących 30,08% w kapitale Spółki.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-23 Jakub Sitarz Prezes Zarządu Jakub Sitarz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki