REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 17:08
publikacja
2021-09-30 17:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_jednostkowe_Vistal_Gdynia_SA_za_II_Q_2021-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_SF_Vistal_Gdynia_SA_za_II_Q_2021-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKVG_H12021_Rozszerzony_Skonsolidowany_Zalacznik-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Vistal_Gdynia_30.06.2021_Raport_z_przegladu_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Vistal_Gdynia_30.06.2021_Raport_z_przegladu_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Dane dotyczące sprawozdania skonsolidowanego
I. Przychody 33313 53108 7326 11958
II. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej -1663 1293 -366 291
III. Zysk/(strata) netto -2236 -7614 -492 -1714
IV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -5273 -1132 -1160 -255
V. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną -707 4297 -155 968
VI. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -546 -1488 -120 -335
VII. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -6524 1677 -1435 378
VIII. Aktywa trwałe 70970 76977 15699 16680
IX. Aktywa obrotowe 27107 38019 5996 8238
X. Kapitał własny 1927 -3021 426 -655
XI. Zobowiązania 96150 118017 21268 25574
XII. Suma bilansowa 98077 114996 21695 24919
Dane dotyczące sprawozdania jednostkowego
XIII. Przychody 21590 37694 4748 8487
XIV. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej -1406 945 -309 213
XV. Zysk/(strata) netto -1871 -1503 -411 -338
XVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -4822 3190 -1060 718
XVII. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną -588 4003 -129 901
XVIII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -294 -2170 -65 -489
XIX. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -5704 5023 -1254 1131
XX. Aktywa trwałe 70306 72200 15552 15645
XXI. Aktywa obrotowe 22430 28689 4962 6217
XXII. Kapitał własny 6729 8593 1488 1862
XXIII. Zobowiązania 86007 92296 19025 20000
XXIV. Suma bilansowa 92736 100889 20513 21862


Wybrane pozycje
śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego
jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w
walucie EUR zostały przeliczone według, ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski średniego kursu EUR z dnia 30 czerwca 2021 roku 4,5208 PLN/EUR
oraz 31 grudnia 2020 roku 4,6148 PLN/EUR.


Wybrane pozycje
śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego
jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego
skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego jednostkowego
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca w okresie 6 miesięcy zakończonych 30
czerwca 2021 roku i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 roku
(odpowiednio: 4,5472 PLN/EUR i 4,4413 PLN/EUR).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie jednostkowe Vistal Gdynia SA za II Q 2021-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie jednostkowe Vistal Gdynia SA za II Q 2021-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie_jednostkowe
Skonsolidowane SF Vistal Gdynia SA za II Q 2021-sig-sig-sig.pdfSkonsolidowane SF Vistal Gdynia SA za II Q 2021-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie_skonsolidowane
GKVG_H12021_Rozszerzony_Skonsolidowany_Zalacznik-sig-sig.pdfGKVG_H12021_Rozszerzony_Skonsolidowany_Zalacznik-sig-sig.pdf Sprawozdanie_z_działalności
Vistal Gdynia_30.06.2021 Raport z przeglądu JSF.pdfVistal Gdynia_30.06.2021 Raport z przeglądu JSF.pdf Przegląd_jednostkowy
Vistal Gdynia_30.06.2021 Raport z przeglądu SSF.pdfVistal Gdynia_30.06.2021 Raport z przeglądu SSF.pdf Przegląd_skonsolidowany

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Ryszard Matyka Prezez Zarządu Ryszard Matyka
2021-09-30 Andrzej Chmielecki Wiceprezez Zarządu Andrzej Chmielecki
2021-09-30 Krzysztof Kriger Wiceprezez Zarządu Krzysztof Kriger
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki