REKLAMA

UNIMOT S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 r.

2022-08-16 10:36
publikacja
2022-08-16 10:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-16
Skrócona nazwa emitenta
UNIMOT S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem podaje do wiadomości nowy termin przekazania raportu półrocznego skonsolidowanego wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za pierwsze półrocze 2022 r.

Raport półroczny skonsolidowany wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za pierwsze półrocze 2022 r. zostanie podany do publicznej wiadomości 31 sierpnia 2022 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych opublikowanym w raporcie bieżącym nr 4/2022 z 20 stycznia 2022 r. deklarowanym dniem publikacji był 24 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-16 Filip Kuropatwa Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki