REKLAMA

UNIMA 2000 S.A: Podpisanie umowy wykonawczej ze spółką Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia personelu informatycznego.

2023-11-28 17:16
publikacja
2023-11-28 17:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-28
Skrócona nazwa emitenta
UNIMA 2000 S.A
Temat
Podpisanie umowy wykonawczej ze spółką Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia personelu informatycznego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. _dalej jako: "Emitent", "Wykonawca"_ niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 listopada 2023 r. otrzymał podpisaną przez Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 132/134, 00-805 Warszawa _dalej jako "Zamawiający"_ Umowę Wykonawczą do Umowy Ramowej, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2023 z dnia 02.08.2023 r.
Umowa została zawarta po przeprowadzeniu procedury udzielenia Zamówienia Wykonawczego na podstawie Umowy Ramowej z dnia 02.08.2023 r. na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT.
Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT.
Umowa zawarta jest na czas oznaczony, tj. na okres 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy wykonawczej albo do osiągnięcia limitu wynagrodzenia - w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpi wcześniej.
Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie w wysokości 531 792,96 zł brutto (słownie: pięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt sześć groszy).
Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne wg zasad określonych w Umowie Wykonawczej.
Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu jej realizacji, jak również możliwości jej wypowiedzenia lub odstąpienia od niej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Emitent wcześniej zawarł również inne umowy wykonawcze z Zamawiającym, o których informował raportami bieżącymi nr 36/2023 z dnia 02.10.2023 r., nr 44/2023 z dnia 15.11.2023 r. oraz nr 47/2023 z dnia 22.11.2023 r.
Łączna wartość wszystkich dotychczas zawartych umów wykonawczych wynosi 23 821 442,92 złotych brutto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-28 Sławomir Połukord Prezes Zarządu
2023-11-28 Piotr Żukowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki