REKLAMA

UNIFIED FACTORY S.A.: Komentarz Zarządu UF SA do opinii biegłego rewidenta wydanej do sprawozdań finansowych Spółki za 2020 rok

2021-07-02 12:30
publikacja
2021-07-02 12:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-02
Skrócona nazwa emitenta
UNIFIED FACTORY S.A.
Temat
Komentarz Zarządu UF SA do opinii biegłego rewidenta wydanej do sprawozdań finansowych Spółki za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Unified Factory S.A. (Spółka) przedstawia stanowisko dotyczące opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego Unified Factory S.A. za 2020 rok.

Zarząd Spółki nie zgadza się z argumentami przedstawionymi przez biegłego rewidenta, na podstawie których wystawił opinię negatywną.
Głównym argumentem jakim posługuje się biegły rewident jest nieprzeprowadzenie aktualizacji wyceny obligacji zgodnie z MSSF 9 w zamortyzowanym koszcie w weryfikowanym roku vs. wycena z 2019 roku oraz brak aktualizacji testów na utratę wartości spółki zależnej.
W opinii Zarządu Spółki brak aktualizacji testów na utratę wartości wspomnianych wskaźników powinno skutkować wystawieniem opinii z zastrzeżeniem dot. tych elementów, a nie opinii negatywnej.

Jednocześnie Zarząd Spółki podtrzymuje swoje stanowisko co do kontynuacji działalności Spółki, realizacji układu zawartego z Obligatariuszami oraz rozwoju produktów jakie posiada w swoim portfolio.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-02 Marcin Woźniak Prezes Zarządu
2021-07-02 Konrad Siwek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki