REKLAMA

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników - jak uzyskać? [Tarcza antykryzysowa]

2020-03-28 10:45, akt.2020-04-08 10:51
publikacja
2020-03-28 10:45
aktualizacja
2020-04-08 10:51
Pexels

W pakiecie składającym się na tarczę antykryzysową uwzględniono możliwość dofinansowania wynagrodzenia pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Wyniesie ono do 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia o pracę. 

„Środki z tarczy antykryzysowej wystarczą na zapewnienie 40 proc. wynagrodzenia dla pracowników wszystkich firm – mikro, małych, średnich i największych – które zobowiążą się do utrzymania jak największej liczby miejsc pracy” – powiedział Mateusz Morawiecki podczas prezentacji w Sejmie założeń rządowego pakietu antykryzysowego. 

www.bankier.pl/tarcza-antykryzysowa - nowy serwis specjalny Bankier.pl

Tarcza antykryzysowa - dofinansowanie wynagrodzeń

W założeniach pakietu składającego się na tarczę kryzysową ustalono, że pracodawcy będą mogli skorzystać z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzeń swoich pracowników. 

W przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota na pracownika wyniesie 1300 zł brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia 233,09 zł. Jeśli zostanie obniżony wymiar czasu pracy, wówczas maksymalna kwota na pracownika wyniesie 2079,43 zł brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia 372,84 zł (wysokość przyznanej składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia może być różna). 

W instrukcji przygotowanej przez rząd czytamy, że wysokość pomocy może ulec zmianie, gdyż wyliczana jest na dzień złożenia wniosku. "Państwo dopłaca przy obniżonym wymiarze czasu pracy, połowę do wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Wysokość będzie zmieniała się kwartalnie w zależności od obowiązującego powyżej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ponadto przy obliczaniu wysokości pomocy uwzględniany jest wymiar czasu pracy" - czytamy. 

Kto może skorzystać z dofinansowania wynagrodzeń

Jak czytamy w rządowej prezentacji założeń tarczy antykryzysowej, przedsiębiorcę starającego się o dofinansowanie wynagrodzeń obejmuje minimalny okres prowadzenia działalności. Właściciel firmy musi ją prowadzić przez co najmniej 2 miesiące, żeby móc wyliczyć spadek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego przypadającego po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego. 

Aby otrzymać wsparcie, należy wykazać spadek sprzedaży towarów i usług, który wyniósł: 

  • nie mniej niż o 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r. do łącznych obrotów

  • z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID-19 lub

  • nie mniej niż o 25 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r. w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Ze świadczenia może skorzystać przedsiębiorca, który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidatnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku.

Ponadto wobec właściciela firmy nie mogą zachodzić przesłanki do ogloszenia upadłości

Jak otrzymać dofinansowanie, gdzie złożyć WNIOSEK

Żeby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, należy złożyć wniosek w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym dla siedziby pracodawcy. Można będzie go złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w formie papierowej lub elektronicznej przez portal praca.gov.pl

Co należy przygotować? Do wniosku przedsiębiorca składa kopię porozumienia, wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń oraz kopię pełnomocnitwa, o ile go to dotyczy. Przedsiębiorca powinien złożyć również następujące oświadczenia: 

  1. o posiadaniu statusu przedsiębiorcy,
  2. o wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych,
  3. o braku przesłanek do ogłoszenia upadłości,
  4. o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP lub FP do końca III kwartału 2019 r.,
  5. o nieubieganiu się i rezygnacji z ubiegania się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy,
  6. o skorzystaniu ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w ustawie COVID-19,
  7. o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników ujętych w wykazie pracowników dołączonym do wniosku.

W uzasadanieniu pakietu tarczy antykryzyowej podano, że pomoc jest niezależna od wielkości przedsiębiorstwa, a świadczenia mogą się łączyć z innymi w ramach rządowego pakietu. 

Tarcza antykryzysowa - zobacz też:

Weronika Szkwarek

Źródło:
Tematy

Jak odzyskać pieniądze. Sposoby na dłużników.

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
mick63
Co z warunkiem koniecznym dofinansowania czyli utrzymaniem miejsca pracy???? Jak długo to miejsce ma być utrzymane, co jeżeli będę musiał zwolnić pracownika ? Może być róznie, skąd mogę wiedzieć co będzie za 3 miesiące lub za pół roku???

Powiązane: Koronawirus w Polsce

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki