REKLAMA

TRITON: wyniki finansowe

2020-09-30 17:06
publikacja
2020-09-30 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Rozszerzony_skonsolidowany_raport_polroczny_GK_TD_2020.BES-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_polr._SF_TD_SA_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_polr._SSF_GK_TD_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody ze sprzedaży 15 879 8 492 3 575 1 980
II. Wynik brutto ze sprzedaży 2 614 2 138 589 499
III. Wynik brutto (734) (1 023) (165) (239)
IV. Wynik netto (747) (1 162) (168) (271)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 000 (5 302) 901 (1 236)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (90) 766 (20) 179
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 493 (598) 561 (139)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności, razem 6 403 (5 134) 1 442 (1 197)
IX. Na dzień 30.06.2020 Na dzień 31.12.2019 Na dzień 30.06.2020 Na dzień 31.12.2019
X. Aktywa, razem 102 512 97 880 22 954 22 985
XI. Zobowiązania razem 16 165 10 787 3 620 2 533
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 835 7 552 2 426 1 773
XIII. Kapitał własny 86 347 87 093 19 334 20 452
XIV. Kapitał podstawowy 25 458 25 458 5 700 5 978
XV. Liczba akcji (w szt.) 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,57 13,68 3,04 3,21
XVII. WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA Okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2020 Okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2019 Okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2020 Okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2019
XVIII. Przychody ze sprzedaży 260 4 392 59 1 024
XIX. Wynik brutto ze sprzedaży 260 920 59 215
XX. Wynik brutto (1 276) 409 (287) 95
XXI. Wynik netto (1 267) 333 (285) 78
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 057) 242 (238) 56
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 461 (974) 329 (227)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 182 (4 352) 41 (1 015)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności, razem 586 (5 084) 132 (1 186)
XXVI. Na dzień 30.06.2020 Na dzień 31.12.2019 Na dzień 30.06.2020 Na dzień 31.12.2019
XXVII. Aktywa, razem 85 378 86 655 19 117 20 349
XXVIII. Zobowiązania razem 2 016 2 025 451 476
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 1 258 1 078 282 253
XXX. Kapitał własny 83 362 84 630 18 666 19 873
XXXI. Kapitał podstawowy 25 458 25 458 5 700 5 978
XXXII. Liczba akcji (w szt.) 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XXXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,10 13,30 2,93 3,12
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK TD 2020.BES-sig-sig.pdfRozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK TD 2020.BES-sig-sig.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK TD za I półrocze 2020
Raport z przeglądu półr. SF TD SA 2020.pdfRaport z przeglądu półr. SF TD SA 2020.pdf Raport z przeglądu jednostkowego raportu półrocznego TD SA 2020
Raport z przegladu półr. SSF GK TD 2020.pdfRaport z przegladu półr. SSF GK TD 2020.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego raportu półrocznego GK TD 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Magdalena Szmagalska Prezes Zarządu
2020-09-30 Jacek Łuczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki