REKLAMA

TORPOL S.A.: Informacja nt. współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A.

2020-09-28 14:28
publikacja
2020-09-28 14:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-28
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Informacja nt. współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 62/2019 z 11 września 2019 roku w sprawie współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A. [Bank], Zarząd TORPOL S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 28 września 2020 roku pomiędzy Spółką, Bankiem a spółką zależną Torpol Oil&Gas sp. z o.o. [TOG] został zawarty aneks do umowy linii gwarancji, na mocy którego TOG stał się stroną Umowy i tym samym Emitent oraz TOG odpowiadają solidarnie za realizację zobowiązań wynikających z umowy.

Dodatkowo:
- podwyższeniu uległa wysokość przyznanego limitu gwarancyjnego do kwoty 120 mln zł, który może być w całości wykorzystany przez Emitenta;
- w ramach powyższego limitu TOG przyznano sublimit gwarancyjny do kwoty 30 mln zł;
- okres dostępności limitu na gwarancje został ustalony do końca sierpnia 2021 r.;

W pozostałym zakresie postanowienia umowy linii gwarancji zawartej z Bankiem nie uległy istotnym zmianom.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-28 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2020-09-28 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Marcin Zachariasz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki